Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Konfirmation 2018/2019

Nu är det dags att fundera på om just DU vill vara med om något omvälvande den närmaste tiden!

Här kommer ett fantastiskt erbjudande till dig som går i årskurs 8 eller är äldre. Du är speciellt välkommen till Svenska kyrkans konfirmationsundervisning. 

Svenska kyrkan på Costa del Sol bjuder in till konfirmationundervisning som sker i
samarbete med Svenska kyrkan på Mallorca.

Konfirmationen kommer att innehålla ett antal träffar under höst och vårtermin i Fuengirola samt två lägerhelger (under vårterminen) med konfirmander från Mallorca.  

Tillsammans samtalar vi om livsfrågor så som kärlek, vänskap, vem är jag, tro, hopp, livet.

Anmälan gör du senast den 20 november via e-post till:
lena.ottosson@svenskakyrkan.se
När du anmäler dig, är det viktigt att du anger följande:
Namn, Adress, Personnr, NIE-nummer, Mobiltelefonnummer,
Epost & Specialkost/Allergier.

Kontakta oss på kyrkan för vidare information, telefon 952 465 887 eller via mail fuengirola@svenskakyrkan.se


Att konfirmera sig som vuxen

Det går också att konfirmera sig som vuxen. Skulle du gå och fundera på detta så hör av dig så utformar vi en individuell konfirmation för dig eller tillsammans med någon annan i samma situation.