Dop

Välkommen till dop i Svenska kyrkan på Costa del Sol! Här finns en fin liten dopfunt.

Dopet är ett tecken på att vi hör ihop med Gud.

Om den som ska döpas är bosatt i Sverige kontaktar ni hemförsamlingen
för att beställa en dopblankett som skickas till kyrkoherde anders.roos@svenskakyrkan.se två veckor före dopdagen. Kontakta oss för frågor och tidsbokning. 

I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna. 
Dop enligt Svenska kyrkans ordning ger också medlemskap i Svenska kyrkan.