Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad kan kyrkan hjälpa till med?

Socialt och diakonalt arbete

Vistelsen utomlands blir inte alltid som tänkt. När det oväntade inträffar kan vi i Svenska kyrkan möta dig med stöd, samtal, besök på sjukhus eller i fängelse. Tveka inte att ta kontakt med oss!

Till Svenska kyrkan på Costa del Sol kan du vända dig i de stunder du är i behov av råd och stöd. Alla i personalen är öppna och välkomnande, samtalar gärna och ger vid behov medmänskliga råd. 

Prästen och diakonassistenten utför främst själavårdande samtal, men kyrkan kan hjälpa till med kontakter till professionella psykologer och terapeuter.

I församlingen samarbetar vi med svenska ambassaden gällande konsulära ärenden. Många av de personer som är i behov av akut hjälp kommer ofta i kontakt med flera instanser därför kan det vara viktigt med en samordnande funktion. 

Vad kan Svenska kyrkan vara behjälpliga med:

·         Stöd och samtal

·         Vidareförmedla kontakter till konsulat, tolkar, psykologer,

·         Hembesök

·         Sjukhusbesök

·         Fängelsebesök

·         Matkassar efter behovsbedömning

·         Stöd och hjälp vid dödsfall, sjukdomar och olycksfall

·         Stöd och hjälp vid kriser och katastrofer i form av debriefingsamtal, kontakt med myndigheter osv

Även församlingens övriga personal och frivilliga församlingsmedlemmar är engagerade i denna verksamhet.

Präst nås på telefon: +34 675 945 929
Diakonassistent nås på telefon: +34 675 888 514
Växelnummer: +34 952 465 887

I akuta konsulära ärenden kontakta:
Sveriges konsulat i Malaga på telefon +34 952 604 383,
Sveriges ambassad i Madrid på telefon+34 917 02 20 00
UD:S konsulära jour +46 (0)8 405 50 05.