Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Det här kan kyrkan hjälpa till med

Socialt och diakonalt arbete, levnadsintyg

Vistelsen utomlands blir inte alltid som tänkt. När det oväntade inträffar kan vi i Svenska kyrkan möta dig med stöd, samtal, besök på sjukhus eller i fängelse. Ta gärna kontakt med oss!

Detta kan Svenska kyrkan vara behjälpliga med:

 • Stöd och samtal
 • Levnadsintyg
 • Vidareförmedla kontakter till konsulat, tolk, psykolog, kontakt med den svenska hemkommunen
 • Hembesök
 • Sjukhusbesök
 • Fängelsebesök
 • Matkassar efter behovsbedömning
 • Stöd och hjälp vid dödsfall, sjukdomar och olycksfall
 • Stöd och hjälp vid kriser och katastrofer i form av samtal, kontakt med myndigheter med flera

Annan personal och kompetenta frivilliga församlingsmedlemmar kan vara engagerade i denna verksamhet.

Kontakta oss om du vill veta mer

 • Präst Tuulikki Bylund, (kyrkoherde), tfn  +34 643 384 725
 • Växel: +34 952 465 887

I akuta konsulära ärenden kontakta:

 • Sveriges konsulat i Malaga på telefon +34 952 604 383,
 • Sveriges ambassad i Madrid på telefon+34 917 02 20 00
 • UD:S konsulära jour +46 (0)8 405 50 05.