Det här kan kyrkan hjälpa till med

Hembesök, sjukbesök, enskilda samtal med mera

 

 • Hembesök
 • Sjukhusbesök
 • Fängelsebesök
 • Levnadsintyg
 • Stöd och hjälp vid dödsfall, sjukdomar och olycksfall. Vi hjälper till med kontaktuppgifter och har information om var du kan få praktisk hjälp.
 • Vi tar emot samtal om du är orolig för din egen eller andras säkerhet, är rädd eller känner dig ensam. Har du tappat kontakten med någon kan vi hjälpa till med en sökning.
 • Önskar du kontakt med tolk, psykolog eller din svenska hemkommun kan vi ge dig kontaktuppgifter.
 • Vi bistår dig om du behöver hjälp i kontakt med ambassad och konsulat.
 • Tillhör du en riskgrupp och har NIE-nummer hjälper vi till med kontakt för hjälp av nordisktalande socialtjänst. Tillhör du en riskgrupp och inte har NIE-nummer hjälper vi till med kontakt till volontärer som kommunen har godkänt.
 • Om du fortsatt måste vara isolerad förmedlar vi bön, andakt och gudstjänst genom våra digitala kanaler. Läs mer här.

Kontakta kyrkoherde Anders Roos med e-post telefon och WhatsApp  +46 70 272 83 23. 

VOLONTÄRARBETE 

Under öppningsfaserna samarbetar vi med kommun och Röda korset.
Kan du göra en volontär insats för att hjälpa riskgrupper är det välkommet.

I akuta konsulära ärenden, kontakta

 • Sveriges konsulat i Malaga, telefon +34 952 604 383
 • Sveriges ambassad i Madrid, telefon +34 917 02 20 00
 • UD:s journummer dygnet runt, telefon +46 8 405 50 05