Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begravning - Minnesgudstjänst

När någon dör

 

Om någon dör under en kortare semester, eller om du som är på semester får ett dödsbud hemifrån, kan vi bistå med stöd och samtal.

Är den avlidne svensk och bosatt på Costa del Sol kan man välja att hålla begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan. Äger begravningsgudstjänsten rum i Sverige kan minnesgudstjänst hållas i kyrkan på Costa del Sol.

Tag kontakt med oss på om du har frågor eller funderingar gällande begravning eller minnesgudstjänst.

Mejla till församlingen på fuengirola@svenskakyrkan.se eller ring tf kyrkoherde Tuulikki Koivunen Bylund på tfn +34 643 384 725.