Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begravning - Minnesgudstjänst

Vi hjälper er till ett fint farväl och en stund att minnas.

Begravningen eller Minnesgudstjänsten är vår möjlighet, att med hjälp av kyrkans ritual och vår egen utformning, uttrycka vår sorg och saknad men också vår tacksamhet och glädje över en närståendes liv och betydelse för oss. Med släktingar och vänner få ta farväl vid ett jordelivs slut i den kristna trons hopp om det eviga livets möte.   

Vi hjälper dig göra stunden fin tillsammans, antingen här i kyrkan eller på en annan önskad plats. Kontakta prästen Mikael Jönsson +34 675945929