Vigsel

Välkomna att låta viga er hos oss, Svenska kyrkan Costa Blanca!

Kontakt: e-post: costablanca@svenskakyrkan.se
 
Webbadress:
www.svenskakyrkan.se/costablanca

 

 

Obs viktigt att veta! 

För att kunna viga sig här hos oss behöver ni ansöka om:

  • hindersprövning från Skattekontoret där ni bor
  • vigselblankett från den församling som ni tillhör (om ni tillhör Svenska kyrkan i Sverige)

En vigsel kostar i dag 500 € om den äger rum i Torrevieja.

(Vigsel på platser som ligger >25km från Torrevieja kostar 600 €)

Betalning sker innan vigseln till något av våra konton:
Deutsche bank:00190184464010008251
IBAN: ES04 0019 0184 4640 1000 8251 SWIFT: DEUTESBB
Svenskt bankgiro 682-6648   
Swish: 123 009 31 04

Ange namn och vigseldatum

Avgiften tillfaller helt församlingen och utgör den ekonomiska grunden för församlingens verksamhet.

Kom till vigselsamtal

För att en vigsel ska bli lyckad behöver prästen träffa er för ett vigselsamtal.

Mycket av ömsesidig information kan ske via mejl, men det personliga mötet är nödvändigt för ett bra resultat. Samtalet kan ske någon dag före vigseln eller någon timme före. 

Genom vigseln blir Ni medlemmar i församlingen för innevarande år utan kostnad. (Årsavgiften är f n € 25. Ni väljer själva om ni vill fortsätta att stötta församlingen med medlemskap efterföljande år genom att erlägga årsavgiften. Ni kan närsom helst förstås avbryta medlemskapet).

Vigsel