Diakoni

Känner Du Dig ensam och behöver någon att samtala med

Har Du eller någon Du känner hamnat i en utsatt situation, och behöver samtala med någon om detta, är Du varmt välkommen att höra av Dig. Diakonen och prästen erbjuder enskilda samtal vid olika livssituationer. Vi gör också hem/sjukbesök och försöker att på möjligaste sätt vara ett stöd när livet känns tungt och svårt.
Lite information om vad Diakoni är:
Diakoni är att möta medmänniskan och hennes utsatthet på den plats och i den situation där hon just nu befinner sig, utan krav eller tanke på motprestation.Jesus är ett gott exempel, han brukade fråga dem han mötte: "Vad kan jag göra för dig?"  Diakoni är ett av kyrkans huvuduppdrag. "Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer." Idealet är att möta mäniskor och utgå ifrån deras behov, utan att ha färdiga lösningar. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika situationer.Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling. En diakon är vigd till sin tjänst och har kyrkans uppdrag att att utveckla och inspirera till diakoni. Samtidigt är diakoni hela församlingens uppdrag. Det är ett förhållningssätt där omsorgen om medmäniskan är i centrum, något ska genomsyra all verksamhet i församlingen och där kyrkan är representerad i samhället genom enskilda kristna. Det betyder att alla genom sin omsorg och sitt engagemang kan bidra till ett medmänskligare samhälle, en öppen gemenskap och en helare värld.

Diakoniemblemet

Foto: Lilian Ronander

Diakonens emblem rymmer mycket symbolik. Där finns duvan som kommer med bud om liv, ringen som berättar om att Fadern omsluter allt, samt om korset som berättar om Jesus död och uppståndelse.

Diakonemblemet är en gemensam symbol för alla diakoner i Svenska kyrkan, och kan uttryckas så att diakoni är kristen tro förmedlad genom praktisk handling.