Insamling

Insamlingsbrev och hur mycket som har samlats in!

Insamling 

Ekonomiska fakta kring församlingens kyrkobyggnadsprojekt
Församlingen lyckades under sommaren 2019 förvärva fastigheten ”El Paraiso”, en f d restaurang, med avsikt att bygga om fastigheten till svenska församlingens på Costa Blanca nya kyrka. Detta blev möjligt då Per-Erik Persson, en av församlingens medlemmar gav ett generöst lån på 3 500 000 SEK och även gåva på 1 000 000 SEK. Dessutom har församlingen bidragit med ca 1 000 000 SEK till förvärvet. SKUT (Svenska Kyrkan i Utlandet) bidrar i projektet med 450 000 €.

Budget för ombyggnaden
Kommer att bli ca 10 000 000 SEK.

Hur kommer då kyrkan att se ut
Ett första förslag finns som bildspel under meny ”Byggnaden”.

De ekonomiska förutsättningarna för bygget
Sextiofem procent (65%) av ca 10 000 000 SEK är redan finansierade!!! Alltså 35% återstår att samla in för att bli skuldfria.

Visst vill du vara med och bidra ekonomiskt
Här följer några exempel på hur vi var och en kan bidra:

 

1. Kontinuerligt att man ger ex varje månad genom en stående banköverföring.

2. Löftesoffer och engångsgåvor. Ta då gärna kontakt med någon i kyrkorådet.

3. Vid födelsedagar att bli firad genom att en gåva sätts in till kyrkan.

4. Genom testamenten och arv. Ta gärna kontakt med kyrkorådets ordförande Göran Tyréus så hjälper han till att utforma testamentet enligt ditt önskemål.

Många bäckar små blir som vi vet till en stor å! Låt oss hjälpas åt att förverkliga drömmen att Mötesplats ”El Paraiso” – Svenska kyrkan kommer att vara ett paradis för dig och tusentals svenskar i Torrevieja många år framöver.

Så här skriver Paulus till församlingen i Korint (2 Kor 9:7-9):

”Var och en måste bestämma sig för hur mycket han/hon ska ge. Tvinga inte någon att ge mer än han verkligen vill. Det är de glada givarna som Gud värdesätter. Gud kan slösa sina gåvor över er och ge er allt ni behöver och mer därtill och det kommer inte bara att räcka till för era egna behov utan det kommer att bli så att ni med glädje kan ge till andra”

Våra kontonummer för Din insättning märkt ”Kyrkbygget”

Svenskt Bankgiro – Konto: 682-6648
Swish till: Nummer: 123 009 31 04

SWEDBANK – Kontonummer: 913 925 780 – 3
IBAN:  SE57 8000 0838 1691 3925 7803, BIC: SWEDSESS  
Deutsche Bank  – Kontonummer: 0019 0184 46 4010008251
IBAN:  ES04 0019 0184 4640 1000 8251, SWIFT: DEUTESBB

 

Insamlingsbrev  
Här kan du ladda hem insamlingsbrevet (PDF)

______________________________

Insamling - Resultat

Rev: 2022-07-05

Ett stort TACK till er alla som bidragit med pengar.
Här nedan redovisas senaste siffrorna.

Insamlingsbehov 376 000€

Insamlingsresultat , Juni 2022 

Äntligen är nu allting klart så att vi kan komma igång med vårt ombyggnadsprojekt. I tisdags var vi samlade i ”nya kyrkan” till en informationskväll där vi kunde berätta om att vi nu fått klartecken ifrån SKUT om att ombyggnadsbudgeten ställs till vårt förfogande och att utformning, byggnadskostnad mm är avklarade. Här på hemsidan finns bilder som visar hur kyrkan kommer att se ut efter ombyggnaden.

Vi är medvetna om att det passerat väldigt lång tid sedan vi påbörjade planeringen av ombyggnaden. Beroende på många problem under vägen har vi efter många diskussioner, undersökningar och funderingar blivit klara med alla delar i projektet. Det är såväl tekniska som ekonomiska frågor som varit stora utmaningar. Vi är glada att vi nu kommit i ”mål” med allt detta.

Tidplanen ser ut så här. Vi stänger fastigheten i december och räknar med byggstart i mitten av januari. Under tiden december-januari måste vi i församlingen se till att lokalen töms helt och hållet. Byggnadsföretaget bedömer att byggtiden är 8 - 9 månader, vilket gör att vi planerar invigning av vår nya kyrka i oktober 2022.

Vi är förhoppningsfulla och tror att vi kommer att få en fin kyrka.

122 192€ har samlats in till byggnationen.

Instrumentfonden är nu uppe i 3 900€.