Historien - fram till nu

Här hittar du hur arbetet att hitta en ny lokal växt fram

Historien - fram till idag!
Den 23 mars 2009 invigdes vår nuvarande kyrka i Torrevieja. Kyrkan var efterlängtad och fyllde våra behov som de då såg ut. Den 27 augusti 2014 fick vi i församlingen en 67-sidig PM, från SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) med rubriken ”Anmodan att utföra åtgärder enligt utlandskyrkans lokalförsörjningspolicy”. Våra lokaler hade flera brister, som efterhand delvis åtgärdats så att vi har kunnat få de lokala tillstånd som krävs.

Denna PM blev startskottet för att börja leta efter mer ändamålsenliga lokaler. I december 2015 beslutade SKUT att nya lokaler skulle hyras och beviljade samtidigt ett anslag på 1.200 TSEK till anpassning av de lokaler som skulle hyras.

I februari 2016 hölls ett uppstartsmöte med SKUT för att, på allvar, försöka hitta nya lokaler.

Sökandet efter det har varit intensivt och en mängd alternativ har undersökts men som har, av olika anledningar, varit tvungna att förkastas. Vi har tittat på ett 20-tal alternativ.

En orsak till svårigheterna har varit prisnivåerna som varit alldeles för höga. Vi lyckades att få SKUT att utöka anslaget för ombyggnad till 450 TEUR. Det gjordes i september 2016.

Vi fortsatte att leta efter lämpliga alternativ. Letandet underlättades när SKUT godkände att vi även kunde förvärva ett lämpligt objekt utöver alternativet att hyra. Detta skedde under 2018.

Den 25 november 2018 kom en mäklare upp med ett förslag på en restaurangfastighet som var till salu. Vid besök och genomgång av fastigheten såg vi att denna var vad vi letade efter. Sedan tog det tid innan det blev klart att ett köp kunde bli verklighet. Så som vanligt är i Spanien var en del av byggnaden byggd utan byggnadslov och viss oklarhet rådde om fastighetens tomtgräns. Detta gjorde att det fanns begränsningar i vad vi fick göra när det gällde ombyggnad av lokalerna. Efter många turer och bra arbete av våra arkitekter och jurister fick vi klart med de krav kommunen ställde för att vi skulle få full handlingsfrihet när det gällde planerad ombyggnad. Det som måste till för att få alla nödvändiga tillstånd var en viss liten rivning av en del av byggnaden. Det innebar att ombyggnad skulle kunna ske i enlighet med våra önskemål.

För att kunna genomföra köpet måste finansieringen lösas. Priset inklusive alla avgifter skulle bli 506 TEUR. Genom generös finansieringshjälp ifrån vår medlem Per-Erik Persson, Oskarshamn, kunde köpet genomföras. Per-Erik Persson gav församlingen en gåva på 1 MSEK och lånade ut 3 MSEK till församlingen. Resterande del av köpeskillingen finansierades med församlingens egna kapital. Utan Per-Erik Perssons hjälp hade köpet inte kunnat genomföras.

Ett villkorat köpeavtal skrevs den 20 juni 2019.

Köpet fullföljdes genom påskrift och betalning av köpeskillingen hos notarien den 17 juli 2019 varvid lagfart erhölls.