Sjömanskyrkan

Välkomna till Sjömanskyrkan - ett folkens hus!

Ett folkens hus

Carl Johans pastorat vill i Sjömanskyrkan skapa en plats där människor möts i samtal, över en lunch, på konsert eller andra kreativa verksamheter. 

Har du en egen idé om hur du skulle vilja använda huset?

Carl Johans pastorat i Sjömanskyrkan

Kultur- & allaktivetshuset Oscar

Oscar är ett kultur- och allaktivetshus som i många år funnits i Viktoriahuset på Linnégatan. Här möts mängder av grupper varje vecka för spela musik, prata exitentiella frågor, dansa, spela teater, yoga och mycket mer. Alla aktiviteter drivs av deltagarna själva, så kontakta Maria eller Johanna på Oscar om du vill starta eller vara med i en grupp! 

Mötesplats för 18+

Pastoratets unga vuxna har verksamhet i huset. Vill du komma i kontakt med dom så hör av dig till anna.sjoberg@svenskakyrkan.se.

Teckenspråkig verksamhet

Göteborgs stifts teckenspråkiga verksamhet har sitt huvudkontor i Sjömanskyrkan. Medarbetarna och verksamheterna rör sig fortsatt runt om i hela stiftet, från Halmstad till Strömstad.

Reception och kansli

Carl Johans pastorat samlar Oscar Fredrik, Masthugg, Högsbo och Carl Johans församlingar. Tillsammans är vi en stark organisation med bred kompetens. Pastoratets gemensamma kansli och reception finns i Sjömanskyrkan.

Om du har frågor som gäller Svenska kyrkan, våra gudstjänster eller verksamheter, samtalsstöd eller något annat så är det det här gänget du ska fråga!

Telefon: 031-731 92 00

E-post: carljohan.sjomanskyrkan@svenskakyrkan.se

Hyra lokal i Sjömanskyrkan

Vi har lokaler för uthyrning som passar för små och stora sällskap med olika funktioner som passar allt från konferenser och pop up-verksamhet till föreningsmöten av olika slag. Vill du veta mer så hör av dig till vår reception! 

Telefon: 031–731 92 00

Samarbetspartners

Skeppet GBG

Musik- och kulturarrangör som också har inspelningsstudio för uthyrning. Läs mer på Skeppets hemsida.

Stiftelsen Sjömanskyrkan

Tidigare ägaren Stiftelsen Sjömanskyrkan finns fortsatt kvar i huset. Sjömanskyrkan i Göteborg har för närvarande inte någon anställd präst. Kontakta gärna vår samordnare Cecilia Petersson, för rådgivning gällande dop, vigsel och begravning. Cecilia kan vara behjälplig vid enskilda samtal samt minnesstunder. Hon nås på: 0725–73 19 02, sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se.

Göteborgs Kvinnliga DiskussionsKlubb

Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubb är en ideell opolitisk kvinnoförening grundad 1911 som i många år haft sin verksamhet i Sjömanskyrkan, och så förblir det även framöver.

Husets historia

Sedan 50-talet har Sjömanskyrkan varit en samlingsplats för stadens sjömän, i stiftelsen Sjömanskyrkans regi. Huset på Stigbergstorget är en välkänd siluett i slutet av Bangatan, med fantastisk utsikt över älven. Nu ägs huset av 4D bygg som Carl Johans pastorat i sin tur hyr.

Oscar kultur- & allaktivitetshus

Till Oscar är alla välkomna och det är du som kommer som gör verksamheten. Vi ses i Sjömanskyrkan!

Ringar på vattnet i en stilla sjö.

Samtalsmottagning

Du kanske skulle prata med någon? Något har hänt i livet; en plötslig sorg, en brusten relation eller en situation som du inte vet hur du ska hantera. Boka tid hos oss!  

Konfirmation 2024/2025

Nu är anmälan öppen för dig som är född 2010. Ge dig själv chansen att få tid för livets stora frågor och lära känna nya människor på samma gång.

Vy från Masthuggskyrkan, första av flera utsiktsplatser längs pilgrimsleden Göta älv.

Pilgrimscentrum i Göteborg

Vi vill väcka din nyfikenhet och inspirera till uppbrott, möten och utmaningar. Vi är en del av Masthuggs församling, välkommen hit!

Teckenspråkig verksamhet

Göteborgs stifts teckenspråkiga verksamhet utgår från Carl Johans pastorat/ Sjömanskyrkan i Stigbergstorget. Gudstjänster och träffar sker dock självklart runt om i hela stiftet - från Uddevalla i norr till Halmstad i söder.

Mångfald och allas lika värde

Allas rätt att få vara den de är och älska den de älskar är viktig.

Hållbar utveckling & miljödiplomering

Carl Johans pastorat vill värna skapelsen genom både konkreta insatser i verksamhet och förvaltning och genom att ökad kunskap och teologisk reflektion.