Sjömanskyrkan

Välkomna till Sjömanskyrkan - ett folkens hus!

Ett folkens hus

Carl Johans pastorat vill i Sjömanskyrkan skapa en plats där människor möts i samtal, över en lunch, på konsert eller andra kreativa verksamheter. 

Har du en egen idé om hur du skulle vilja använda huset? Hör av dig till Anna!

Carl Johans pastorat i Sjömanskyrkan

Kultur- & allaktivetshuset Oscar

Oscar är ett kultur- och allaktivetshus som i många år funnits i Viktoriahuset på Linnégatan. Här möts mängder av grupper varje vecka för spela musik, prata exitentiella frågor, dansa, spela teater, yoga och mycket mer. Alla aktiviteter drivs av deltagarna själva, så kontakta Maria eller Johanna på Oscar om du vill starta eller vara med i en grupp! 

Mötesplats för 18+

Pastoratets unga vuxna förfogar över ett eget rum i huset. Vill du komma i kontakt med dom så hör av dig till Anna Sjöberg.

Teckenspråkig verksamhet

Göteborgs stifts teckenspråkiga verksamhet har sitt huvudkontor i Sjömanskyrkan. Medarbetarna och verksamheterna rör sig fortsatt runt om i hela stiftet, från Halmstad till Strömstad.

Reception och kansli

Carl Johans pastorat samlar Oscar Fredrik, Masthugg, Högsbo och Carl Johans församlingar. Tillsammans är vi en stark organisation med bred kompetens. Pastoratets gemensamma kansli och reception finns i Sjömanskyrkan.

Om du har frågor som gäller Svenska kyrkan, våra gudstjänster eller verksamheter, samtalsstöd eller något annat så är det det här gänget du ska fråga!

Telefon: 031-731 92 00

E-post: carljohan.sjomanskyrkan@svenskakyrkan.se

Hyra lokal i Sjömanskyrkan

Vi har lokaler för uthyrning som passar för små och stora sällskap med olika funktioner som passar allt från konferenser och pop up-verksamhet till föreningsmöten av olika slag. Vill du veta mer så hör av dig till vår reception! 

Telefon: 031-731 92 00

Samarbetspartners

Skeppet GBG

Musik- och kulturarrangör som också har inspelningsstudio för uthyrning. Läs mer på www,skeppetgbg.se

Restaurang Svinn 

Lunchrestaurang som lagar mat på räddade råvaror. Drivs av Stadsmissionen.

Stiftelsen Sjömanskyrkan

Tidigare ägaren Stiftelsen Sjömanskyrkan finns fortsatt kvar i huset. Stiftelsen har för närvarande inte någon anställd präst. Ni som har behov av sjömanspräst för samtal eller akuta fartygsbesök kan kontakta kyrkoherden i Carl Johans pastorat, Anders Leitzinger 070-646 22 99.

Göteborgs Kvinnliga DiskussionsKlubb

Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubb är en ideell opolitisk kvinnoförening grundad 1911 som i många år haft sin verksamhet i Sjömanskyrkan, och så förblir det även framöver.

Husets historia

Sedan 50-talet har Sjömanskyrkan varit en samlingsplats för stadens sjömän, i stiftelsen Sjömanskyrkans regi. Huset på Stigbergstorget är en välkänd siluett i slutet av Bangatan, med fantastisk utsikt över älven. Nu ägs huset av 4D bygg som Carl Johans pastorat i sin tur hyr. 

Oscar kultur- & allaktivitetshus

Till Oscar är alla välkomna och det är du som kommer som gör verksamheten. Vi ses i Sjömanskyrkan!

Ringar på vattnet i en stilla sjö.

Samtalsmottagning

Du kanske skulle prata med någon? Något har hänt i livet; en plötslig sorg, en brusten relation eller en situation som du inte vet hur du ska hantera. Boka tid hos oss!  

Silhuetter av un grupp ungdomar vid en solnedgång. Text i bild: Bryr sig Gud?

Konfirmation 2022/2023

På våra konfaträffar pratar vi om kristen tro utifrån dina frågor och funderingar. Ge dig själv chansen att som konfirmand få tid för livets stora frågor och lära känna nya människor på samma gång!

Vy från Masthuggskyrkan, första av flera utsiktsplatser längs pilgrimsleden Göta älv.

Pilgrimscentrum i Göteborg

 Vi vill väcka din nyfikenhet och inspirera till uppbrott, möten och utmaningar! 

Teckenspråkig verksamhet

Göteborgs stifts teckenspråkiga verksamhet utgår från Carl Johans pastorat/ Sjömanskyrkan i Stigbergstorget. Gudstjänster och träffar sker dock självklart runt om i hela stiftet - från Uddevalla i norr till Halmstad i söder.

Mångfald och allas lika värde

Allas rätt att få vara den de är och älska den de älskar är viktig.

En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Hållbar utveckling & miljödiplomering

"Teologisk förankring och praktik", det är ett av Carl Johans pastorats områdesmål satta av kyrkorådet. Det innebär att låta teologin ta sig uttryck i konkret samhällsengagemang med människan och skapelsen i blicken.