Sjömanskyrkan

Hösten 2021 öppnar vi Sjömanskyrkan - ett folkens hus! Varmt välkomna hit!

Ett folkets hus

Hösten 2021 öppnar vi Sjömanskyrkan med Stadsmissionen och kultur- och konsertarrangören Skeppetgbg vid vår sida. Tillsammans med lokalsamhället får det anrika huset nytt liv som en samlingsplats för mat, kultur och scen. 

Hyr lokal, delta i verksamheter, käka lunch, lyssna, läs, låt kreativiteten flöda - Vi möts i Sjömanskyrkan!

Carl Johans pastorat i Sjömanskyrkan

Kultur- & allaktivetshuset Oscar

Frivilligcentralen Oscar är en av verksamheterna som i höst flyttar in i Sjömanskyrkan. Oscar är ett kultur- och allaktivetshus som i många år funnits i Viktoriahuset på Linnégatan, som en del av Oscar Fredriks församling. Oscar byter nu adress, men är densamma i själ och hjärta. 

Ungdomsverksamheter

Våra ungdomsgrupper och konfirmander kommer får egna lokaler i Sjömanskyrkans nedre våning. Här har alla en plats och är med att styra innehållet; träffa kompisar, spela musik, åka på läger eller bara vara. 

teckenspråkig verksamhet

Göteborgs stifts teckenspråkiga verksamhet får en fast punkt i Sjömanskyrkan från sommaren 2021. Vår personal och verksamheterna rör sig fortsatt runt om i hela stiftet, från Halmstad till Strömstad.

Reception och kansli

Carl Johans pastorat samlar Oscar Fredrik, Masthugg, Högsbo och Carl Johans församlingar. Tillsammans är vi en stark organisation med bred kompetens. Pastoratets gemensamma kansli och reception flyttar in i kontorsdelen på entréplan i Sjömanskyrkan.

Om du har frågor som gäller Svenska kyrkan, våra gudstjänster eller verksamheter, samtalsstöd eller något annat så är det det här gänget du ska fråga!

Telefon: 031-731 92 00

E-post: carljohan.sjomanskyrkan@svenskakyrkan.se

Musik, föredrag, event, gudstjänster..?

Vi vill göra Sjömanskyrkan till ett folkens hus, en mötesplats för många med kultur, musik och mat. Huset är stort och möjligheterna många!  

Boka Sjömanskyrkan

Vi har lokaler för uthyrning som passar för små och stora sällskap med olika funktioner som passar allt från konferenser och pop up-verksamhet till kalas eller föreningsmöten. 

Vill du veta mer så hör av dig till vår reception! 

Telefon: 031-731 92 00

Fasta hyresgäster

Stiftelsen Sjömanskyrkan

Tidigare ägaren Stiftelsen Sjömanskyrkan finns fortsatt kvar i huset som en av våra fasta hyresgäster. Stiftelsen arbetar med sin framtida organisation och har för närvarande ingen anställd präst. Ni som har behov av sjömanspräst för samtal eller akuta fartygsbesök kan kontakta kyrkoherden i Carl Johans pastorat, Anders Leitzinger 070-646 22 99.

Göteborgs Kvinnliga DiskussionsKlubb

Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubb är en ideell opolitisk kvinnoförening grundad 1911 som i många år haft sin verksamhet i Sjömanskyrkan, och så förblir det även framöver.

Verksamhetsledare Sjömanskyrkan

Anna Österberg

Anna Österberg

Carl Johans pastorat

Verksamhetsledare - Sjömanskyrkan