Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Oscar Fredriks församling Besöksadress: Oscar Fredriks Kyrkogata 1 A, 41317 GÖTEBORG Postadress: Carl Johans Kyrkoplan 1, 41455 Göteborg Telefon:+46(31)7319250 E-post till Oscar Fredriks församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Skola och kyrka

Oscar Fredriks församling har sen många år ett gediget arbete med skolorna runt omkring. Både i kyrkan och på skolorna har klassarbeten, studiebesök, påskvandringar och julberättelser genomförts. Vi har också mötts i tider av både sorg och i glädje. Sen några år tillbaka har vi utarbetat ett studiebesöksprogram utifrån skolans läroplan där vi erbjuder alla årskurser i grundskolan ett besök varje läsår på olika teman.

Studiebesök

Vi tar emot skolklasser för studiebesök och kan då lägga upp studiebesökets innehåll efter önskemål från lärare.

Vi har gjort ett gediget besöksmaterial, och utifrån den bjuder in varje årskurs en gång per läsår. Under grundskoletiden finns då möjlighet att komma på jul-, påsk- och allhelgonadagar, på ett historiskt besök, eller en resa genom livets högtider. 

Samtliga studiebesök är ickekonfessionella, utan inslag av bön eller välsignelse.

Vid kris

Plötsligt händer saker som är svåra att hantera. Dödsfall eller olyckor kan drabba både personal och elever, lokalt eller på ett större samhälleligt plan. Och många gånger finns behovet av tröst och stöd, riter eller samtal.

Vi har möjlighet att finnas tillhands, att öppna upp kyrkorummet, att hjälpa till med samtal eller dylikt, både för ledning, personal och elever.

Receptionen i Oscar Fredriks församling:

Öppet 9-15 vardagar, 031-731 92 50

Kontaktperson Oscar Fredrik skolan:

Susanne Andersson 031-731 92 75                                                          

Kontaktperson Nordhemsskolan:

Ia Hamnered 031-731 92 70                                                          

Kontaktperson Ryska skolan:

Susanne Andersson 031-731 92 75

Högtider

Många högtider är härliga att fira tillsammans i kyrkan. Skolavslutningar, advent- eller julsamlingar. Vi bjuder gärna in till kyrkan, och gör i samarbete med rektor eller lärare, ett upplägg som passar er.

Om inte ni som skola anger något annat, så kommer de högtider som görs i samarbete med skolan, för alla elever, att vara icke-konfessionella, utan inslag av bön eller välsignelse.

Kontaktperson

Ia Hamnered

Ia Hamnered

Oscar Fredriks församling

Diakon