Oscar Fredriks Sinfonietta

Orkestern startade sin verksamhet regelbundet hösten 1997 och består av ett 50-tal stråkmusiker, de flesta med musik endast som hobby.

Sinfoniettan utgör ett fantastiskt komplement till körlivet i församlingen och möjliggör framföranden av de stora klassiska kyrkliga verken. Orkestern har exempelvis framfört Requiem vid Allhelgonatid av Brahms, Cherubini och Mozart, Rutter och Fauré. Men också Bachs Juloratorium, Johannespassionen och Magnificat och andra verk som L-E Larssons "Förklädd Gud", Thomas Jennefelt: Den gömda källan och Arvo Pärt: Berliner Messe.

Regelbundet kompletteras ensemblen med blåsare och slagverk och bildar därigenom full symfonisk besättning.

Orkesterns ledare är församlingens organist Jakob Bergman.

Jakob Bergman

Jakob Bergman

Oscar Fredriks församling

Organist