Gruppbild av Oscar Fredriks Kammarkör, alla är mörkt klädda och ler in i kameran.

Oscar Fredriks Kammarkör

En kör för vuxna under 50 år med god körvana. Kören leds av Jakob Bergman.

Körensemble i Oscar Fredriks kyrka

Oscar Fredriks Kammarkör består av ungefär 30 sångare och leds av Jakob Bergman, organist. Kammarkören är en av flera kör- och orkestergrupper i Oscar Fredriks församling. Regelbundna samproduktioner görs med Oscar Fredriks Sinfonietta, Oscar Fredriks Vocalis samt solister.

Kören är för vuxna under 50 år med god körvana. Nya medlemmar tas in efter provsjungning. Kammarkören är en ideell förening.

Bred repertoar och sångteknik

Under Jakobs Bergmans ledning har en rad nya bekantskaper ur musikhistorien kompletterat körens redan tidigare breda repertoar. Kören har också intensifierat sitt sångtekniska arbete. 

Bland körens favoriter i a capella-repertoaren finns Bach, Palestrina, Messiaen, Poulenc, Whitacre och Sandström. Körklassiker som Mozarts Requiem och Juloratoriet kompletteras med nutida tonsättningar av Ola Gjeilo, Javier Busto och Karl Jenkins. 

Under 2018 uppförde Kammarkören bland annat Beethovens 9:e symfoni tillsammans med Oscar Fredriks Sinfonietta. Kören reste också till Graz i Österrike för tre framträdanden.

Oscar Fredriks Kammarkörs hemsida.