Samtalskort med olika ämnen, såsom ensamhet, tillit och lycka.
Foto: Hälsolots Centrum Majorna-Linné

ÖPPNA KORT – en modell för existentiella samtal

Öppna kort är framtagna för att göra det lättare för så många som möjligt att delta i öppna existentiella samtal.

Plats för de stora frågorna

Att leva i en föränderlig värld är inte alltid lätt. Men genom att dela tankar om sådant som lycka –lidande, ensamhet – tillhörighet, mening – tomhet och annat kan det bli mer hanterbart. 1984 vidgade WHO sitt hälsobegrepp till att förutom fysisk, psykisk och social hälsa också omfatta existentiell/andlig hälsa. Avsikten var att ge plats åt frågor som hör hemma inom idéernas, trons och värderingarnas område. Till följd av detta har ett behov av öppna existentiella samtal uppmärksammats också i Sverige. Den här modellen vill ge plats för både det ljusa och mörka i tillvaron och bygger på nio ordpar som lyfter fram olika klassiska och allmänmänskliga existentiella teman.

Du kan läsa mer om samtalsmetoden på Öppna korts hemsida och på Hälsolots Centrum Majorna Linné.

ÖPPNA KORT är framtagna av Ida Hallgren, filosofisk praktiker, leg. psykolog och doktorand i praktisk filosofi och Pontus Nilsen, gymnasielärare, projektledare för Svenska kyrkan på vetenskapsfestivalen och präst i Oscar Fredriks församling.

Existentiell samtalsgrupp

Ibland kan vi behöva dela tankar och frågor om livet med andra. Välkommen till en samtalsgrupp där vi delar tankar om livets stora frågor.

Film om Öppna kort

Är du nyfiken på existentiella samtal och hur en kan använda sig av samtalskortleken Öppna kort – modell för existetiella samtal? Titta gärna på denna presentations- och utbildningsfilm. Filmen är gjord av Hälsolots Centrum Majorna Linné.

Ringar på vattnet i en stilla sjö.

Samtalsmottagning

Du kanske skulle prata med någon? Något har hänt i livet; en plötslig sorg, en brusten relation eller en situation som du inte vet hur du ska hantera. Boka tid hos oss!