ÖPPNA KORT – en modell för existentiella samtal

Att leva i en föränderlig värld är inte alltid lätt. Men genom att dela tankar om sådant som lycka – lidande, ensamhet – tillhörighet, mening – tomhet och annat kan det bli mer hanterbart. Samtalsgrupp i existentiell hälsa utifrån samtalskorten Öppna kort.

Samtal öga mot öga

Onsdagar kl. 18

Oscar Fredriks församlingshem

Onsdag 6 oktober kl. 18 drar vi återigen igång en samtalsgrupp i existentiell hälsa. Vi pratar utifrån samtalskorten Öppna kort – en modell för existentiella samtal. Gruppen genomförs i samverkan med Hälsolots Centrum Majorna Linné.

Vi gör uppehåll v. 42 och v. 44.

Första gången är en prova på-gång så det går bra att vara med då och se om det här är något man vill fortsätta vara med på eller inte.

Plats för de stora frågorna

Att leva i en föränderlig värld är inte alltid lätt. Men genom att dela tankar om sådant som lycka –lidande, ensamhet – tillhörighet, mening – tomhet och annat kan det bli mer hanterbart. 1984 vidgade WHO sitt hälsobegrepp till att förutom fysisk, psykisk och social hälsa också omfatta existentiell/andlig hälsa. Avsikten var att ge plats åt frågor som hör hemma inom idéernas, trons och värderingarnas område. Till följd av detta har ett behov av öppna existentiella samtal uppmärksammats också i Sverige. Den här modellen vill ge plats för både det ljusa och mörka i tillvaron och bygger på nio ordpar som lyfter fram olika klassiska och allmänmänskliga existentiella teman.

Du kan läsa mer om samtalsmetoden på Öppna korts hemsida och på Hälsolots Centrum Majorna Linné.

Max antal deltagare 8.

Frågor och anmälan

Anmälan och frågor mailas till samtalsledaren Mia Rydberg.