Foto: Doris Andrén

Om Oscar Fredriks församling

En församling äldre än 100 år, som skapades ur Masthuggs församling. Kyrkan som stolt växer upp genom gatorna och husen i Linné är inte bara en vacker kyrka, utan också en verksamhet med gemenskap, Guds kärlek och liv.

En hundraårig historia

Oscar Fredriks församling skapades år 1908, då Masthuggsförsamlingen som det tidigare tillhörde hade växt för mycket. Den nybildade församlingen fick behålla både Oscar Fredrikskyrkan (som byggdes 1893) och namnet efter kyrkan. Den andra delen fick behålla namnet Masthuggs församling (som fick sin egen kyrka 1914).

Församlingen idag

Inom församlingens gränser bor ca 12.000 personer. Ca 55 % är med i Svenska kyrkan. Oscar Fredriks församling ligger i Linnéstaden mellan Linnégatan och Paradisgatan/Masthuggsliden. Hela Slottsskogen ingår i församlingen och norrut går gränsen nere vid kanalen.

I Oscar Fredriks församling bor färre barn och äldre än i de  flesta andra församlingar i Göteborg. Församlingsborna har ofta en högre utbildning och något högre medelinkomst än den genomsnittlige göteborgaren.

Församlingens verksamhet bedrivs huvudsakligen i Oscar Fredriks kyrka och församlingshem (invid kyrkan).

Någon klubbar en möteshandling.

Församlingsråd

Pastoratets kyrkofullmäktige utser församlingsrådet, vilket är lokalt baserat i pastoratets församlingar.

Kontakt i Oscar Fredrik

Kontaktuppgifter till personal i Oscar Fredriks församling och våra öppettider.

Oscar Fredriks kyrka

En samlingspunkt för gemenskap, andlighet, musik, samtal och livets alla skeden.

Oscar Fredriks kyrka, grodperspektiv i altargången.

Gudstjänst

Vi firar mässa tillsammans söndagar kl. 17. Välkommen till Oscar Fredriks kyrka!

En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Hållbar utveckling & miljödiplomering

"Teologisk förankring och praktik", det är ett av Carl Johans pastorats områdesmål satta av kyrkorådet. Det innebär att låta teologin ta sig uttryck i konkret samhällsengagemang med människan och skapelsen i blicken.

Diakoni

Diakoni är ett krångelord för något så enkelt - men livsavgörande! - som Guds kärlek. Vi är älskade.

Verksamheter för barn & familj

Välkommen till våra grupper där barn får utvecklas i en kreativitet och gemenskap tillsammans med andra. Förutom grupper finns även familjegudstjänst, körer och andra aktiviteter för barnen.

Ungdomar

Våra grupper för unga finns i Carl Johans församling.

Verksamheter för vuxna

Tro och tvivel, kreativitet och kunskap, hopp och tillit. Våra föredrag, grupper och kurser vill ger dig plats att utforska och fördjupa dig i livet.

Jakob dirigerar kör och orkester i Oscar Fredriks kyrka.

Musik & konserter

Oscar Fredriks kyrka bjuder på en blandning av musik för alla tycken och smaker.