Foto: Doris Andrén

Om Oscar Fredriks församling

En församling äldre än 100 år, som skapades ur Masthuggs församling. Kyrkan som stolt växer upp genom gatorna och husen i Linné är inte bara en vacker kyrka, utan också en verksamhet med gemenskap, Guds kärlek och liv.

Oscar Fredriks församling skapades år 1908, då Masthuggsförsamlingen som det tidigare tillhörde hade växt för mycket. Den nybildade församlingen fick behålla både Oscar Fredrikskyrkan (som byggdes 1893) och namnet efter kyrkan. Den andra delen fick behålla namnet Masthuggs församling (som fick sin egen kyrka 1914).

Församlingen idag

Inom församlingens gränser bor ca 12.000 personer. Ca 55 % är med i Svenska kyrkan. Oscar Fredriks församling ligger i Linnéstaden mellan Linnégatan och Paradisgatan/Masthuggsliden. Hela Slottsskogen ingår i församlingen och norrut går gränsen nere vid kanalen.

I Oscar Fredriks församling bor färre barn och äldre än i de  flesta andra församlingar i Göteborg. Församlingsborna har ofta en högre utbildning och något högre medelinkomst än den genomsnittlige göteborgaren.

Församlingens verksamhet bedrivs huvudsakligen i Oscar Fredriks kyrka och församlingshem (invid kyrkan)  samt i Frivilligcentralen Oscars lokaler i Viktoriahuset vid Linnégatan.