Silhuetter av tre personer mot en mörkblå himmel.

Kroppens spiritualitet

Lördag 20 november kl. 9.30-13. Att tolka en bibeltext med hjälp av hela kroppen. Workshop med Kerstin Wimmer.

 

 Bibliodrama - att känna igen sig själv i texten

Vi utgår från en metod som kallas bibliodrama -  en form av bibelupplevelse där vi får möjlighet att känna igen oss själva i de människor och miljöer och händelser som vi läser om i Bibeln. Tillsammans i en grupp kan vi återskapa Bibelns berättelser på ett lekfullt, andligt och dramatiskt sätt. Det handlar inte om att “kunna spela teater” eller att “kunna Bibelns texter” utan om att få bättre kontakt med sitt inre och bibeltexten.

Bibliodrama berör både kropp och själ, både hjärta och hjärna, både känsla och intellekt.

Välkommen att upptäcka några av bibelns texter tillsammans!

Drop-in-fika från kl. 9.

Workshopen är en del av ”Andligt Spa”. Efter workshopen får du gärna stanna kvar, varva ner, läsa en bok eller ta en bit mat.

Mer information om dagen hittar du här.

Anmälan till Workshop Kroppens spiritualitet, kostnad 50 kronor.