Två personer som leendes är påväg i stor kram. Den ena personen  bär slöja och har ett förkläde på sig. Den andra personen har en stickad tröja. De står i ett kök.
Foto: Linda Maria Thompsson

Ideell medarbetare

Ideellt arbete innebär att du ger av din tid och engagerar dig i något uppdrag som är oavlönad. Man kan göra punktinsatser eller engagera sig för en bestämd period. Någon gång per år samlar vi alla ideella till fest. Välkommen att anmäla ditt intresse som ideell medarbetare i Oscar Fredrik.

Illustrationer som representerar olika saker att hjälpa till med under gudstjänst. Text i bild: Kom och var med!

Vi bygger gudstjänst tillsammans

Vill du vara med och forma våra gudstjänster? Den 4 september samlas vi för att diskutera hur vi tillsammans ska forma höstens gudstjänster.

Vad kan man göra?

Det finns olika praktiska saker man kan göra som ideell medarbetare, vad du vill göra bestämmer du. Nedan kan du läsa om de olika grupperna av ideella, men om du vill välja flera saker, eller vara med endast en gång så kan du kontakta Tove eller Susanna.

Gudstjänstvärd

Välkomnar besökare vid dörren, dela ut programblad, ta upp kollekt, fixa fika. Den som vill kan läsa texter, be böner, tända tacksägelsesljus, dela ut nattvard, baka till kyrkkaffet m.m.

Konsertvärdar

Välkomnar besökare vid dörren, dela ut programblad, ta emot biljetter och ta upp kollekt när det är aktuellt.

Evenemangsvärdar

Vid större konserter och event arbetar många musiker och medarbetare som behöver hållas mätta och glada för att kunna göra sitt bästa. Var med och möjliggör fina konserter och gudstjänster m.m. och bli evenemangsvärd.

Internationella gruppen

Med avstamp från Svenska kyrkans internationella arbete informera och inspirera församlingsbor om det arbete Svenska kyrkan utför i kris– och katastrofområden och långsiktiga projekt ute i världen. Utrymme finns också för var och ens specialintressen såsom t.ex. hållbarhet, religionsdialog och bistånd. Gruppen träffas regelbundet.

Intresserad? Eller har eget förslag på ideell insats?

Kontakta någon av de ansvariga nedan.