Oscar Fredriks kyrka, grodperspektiv i altargången.
Foto: Hanna Bodell

Gudstjänster

Varje söndag firas huvudgudstjänst i Oscar Fredriks kyrka kl. 17.

Morgonmässa

En kort nattvardsgudstjänst. Uppehåll under sommarmånaderna och julhelgerna. Se kalender för specifika datum.

Torsdagar kl. 9 - inställt

Lunchandakt

Andakt i samband med Tisdagsvännernas träff. 

Tisdagar kl. 12 - inställt 

Andrum 

En ”pytte-gudstjänst för pyttisar”. 

onsdagar kl. 10.15 och 13.45

Oscar Fredriks kyrka

Familjegudstjänst

Våra öppna gudstjänster särskilt utformade av och för barn och familjer är för tillfället pausade. Istället sker de som en del av barnverksamheterna. 

Gudstjänst på äldreboende

onsdagar kl. 14.15

Vegahemmet