Oscar Fredriks kyrka, grodperspektiv i altargången.
Foto: Hanna Bodell

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans söndagar kl. 17. Välkommen till Oscar Fredriks kyrka!

Rekommendationer under Covid-19

Oavsett verksamhet följer vi regeringens och Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer som gäller för att begränsa smittspridningen av Covid-19. Håll avstånd och stanna hemma om du inte känner dig frisk.

För aktuella verksamheter se kalendern. Hör gärna av dig till vår reception om du har några frågor.

Oscar Fredriksgudstjänst

Söndagar kl. 17

Oscar Fredriks kyrka

Från och med den 6 juni öppnar vi för ordinarie gudstjänster sön- och helgdagar i Oscar Fredriks kyrka. Platser anvisas genom utlagda psalmböcker och vi firar inte nattvard.

Morgonmässa 

torsdagar kl. 9 – inställd 

Oscar Fredriks kyrka

Morgonmässa

En kort nattvardsgudstjänst. Uppehåll under sommarmånaderna och julhelgerna. Se kalender för specifika datum.

Torsdagar kl. 9 – inställt

Lunchandakt

Andakt i samband med Tisdagsvännernas träff. 

Tisdagar kl. 12 – inställt 

Andrum 

En ”pytte-gudstjänst för pyttisar”. 

onsdagar kl. 10.15 och 13.45 – Inställt

Oscar Fredriks kyrka

Familjegudstjänst

Våra öppna gudstjänster särskilt utformade av och för barn och familjer är för tillfället pausade. Istället sker de som en del av barnverksamheterna. 

Gudstjänst på äldreboende

onsdagar kl. 14.15

Vegahemmet