Oscar Fredriks kyrka, grodperspektiv i altargången.
Foto: Hanna Bodell

Gudstjänst

Vi firar mässa tillsammans söndagar kl. 17. Välkommen till Oscar Fredriks kyrka!

Begränsat antal deltagare för offentliga sammankomster

Kyrkorna tar emot ett begränsat antal besökare. I alla kyrkor finns angivna sittplatser, så att alla ska kunna hålla smittsäkert avstånd. Vid musikgudstjänster och konserter behövs vaccinationsbevis. Kom bara om du är helt frisk!

Läs mer om aktuella restriktioner i kyrkan

Oscar Fredriksmässa

Söndagar kl. 17

Oscar Fredriks kyrka

Välkommen att fira gudstjänst med nattvard under Oscar Fredriks valv. Här finner du en möjlighet till mötet med Gud tillsammans med andra människor, och ett möte med ditt eget inre. Gudstjänsten är till för oss alla som längtar. Vi som vill dela bröd och vin i nattvarden, och tror att Gud är nära. Det finns möjlighet att tända ljus och be en bön. Vi lyssnar på bibeltexter och funderar kring dem i relation till våra liv och våra frågor i predikan. Vi ber och sjunger tillsammans.

Oscar Fredriks församling satsar mycket på musiken, och oftast är det någon del av alla våra musikensembler med. Efter gudstjänsten äter vi som vill ofta en enkel måltid tillsammans längst bak i kyrkans glasrum.

Enkel morgonmässa

TORSDAGAR KL. 9

Oscar Fredriks kyrka

Välkommen till en kort mässa, knappt en halvtimme, längst fram i Oscar Fredriks kyrkas kor. Vi lyssnar på några tankar kring gången söndags bibeltext, vi delar bröd och vin i nattvarden.

Andrum

måndag och ONSDAG i slutet av VARJE MÅNAD, KL. 10

Oscar Fredriks kyrka

Pausa tillsammans med ditt barn med en ”pytte-gudstjänst för pyttisar”.

Vardagsgudstjänst

En kort enklare gudstjänst för barn och familj. Vi tänder ljus, sjunger och ber tillsammans. En kort paus i vardagen.

Gudstjänst på äldreboende

onsdagar, kl. 14.15

Vegahemmet