Foto: Maria Fredriksson

Tystnadspärlan

Sex avlånga pärlor manar till tystnad.

Tystnadspärlan

Sex avlånga pärlor manar till tystnad. En möjlighet att stänga av det som stör. För ordlös koncentration. En hjälp att stänga av malande tankar och prestationskrav och bara vara. I tystnaden kommer vi i kontakt med vårt innersta och låter det tala. När vi närmar oss det eviga behövs inga ord, men vi behöver ge tystnaden utrymme. I tystnaden kan vi vila.

Att göra

För barn

Hela tiden låter det omkring oss. Bilar tutar och kör, människor pratar, kastruller skramlar, djur låter, allt rör sig runt oss och ger ifrån sig ljud.  Ibland är det skönt när det är tyst. När det inte bara ska stressas iväg och när saker är på gång. När är det riktigt tyst? Hur låter det när det är tyst? Kan du leka att du är en sten som ligger i skogen och väntar, helt stilla tyst? Antingen ute eller inne. Hur känns det, hur låter det, vad hör du i tystnaden, hur känns det att vara stilla? Ser du något? Ta hjälp av vuxen att skriva ner om det behövs. Ta med en sten hem och måla som en symbol för tystnaden. Eller måla en bild på en sten i skogen.  

För vuxna

Slut ögonen och känn in tystnaden. Vad hör du när du lyssnar inåt, efter Gud? Hur känns det? Skriv ner dina tankar.

Jag andas ut oro, jag andas in frid. Jag andas ut buller, jag andas in stillhet. Jag andas ut mörker, jag andas in ljus. Jag andas ut trötthet, jag andas in kraft. Jag andas ut ensamhet, jag andas in närhet. Jag andas ut rädsla, jag andas in tröst. Jag andas ut tvekan, jag andas in livsmod.

Martin Lönnebo