Existentiell samtalsgrupp

Ibland kan vi behöva dela tankar och frågor om livet med andra. Välkommen till en samtalsgrupp där vi delar tankar om livets stora frågor.

Samtalsgrupp för existentiell hälsa

Vad betyder hopp och mening för dig? Hur beskriver vi ändlighet eller tillit? Välkommen att delta i en samtalsgrupp där vi pratar om existentiella frågor. Om vad det innebär att vara människa, hur vi ser på livet och vad som får oss att hitta nya vägar. Existentiell hälsa handlar om förmågan att tro på och ta vara på livet.

Vi utgår ifrån samtalskorten Öppna kort. Tema för frågorna är baserade på WHO:s internationella undersökningar om livskvalitet. Vi delar tankar om sådant som lycka – lidande, ensamhet – tillhörighet, mening – tomhet.

Onsdagar kl. 18–19.30

Oscar Fredriks församlingshem.

Det går bra att vara med och testa första gångerna om det här är nåt för dig.

Nästa prova på-tillfälle är den 18 januari 2023.

Gruppen leds av Mia Rydberg, diakon och leg. psykoterapeut.

 

Samtalskort med olika ämnen, såsom ensamhet, tillit och lycka.

ÖPPNA KORT – en modell för existentiella samtal

Öppna kort är framtagna för att göra det lättare för så många som möjligt att delta i öppna existentiella samtal.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan eller skicka ett mail till Mia Rydberg.

En stor rostig nyckel ligger på en uppslagen Bibel.

13 november: Kroppens andlighet

Utforska Bibelns berättelser genom alla sinnen med gestaltning och improvisation. Vi upptäcker tillsammans!

Solen skiner genom bladverket på ett träd.

Temalördag

Två lördagar per termin samlas vi för en dag av kreativitet, andlighet, inspiration och gemenskap.

Ringar på vattnet i en stilla sjö.

Samtalsmottagning

Du kanske skulle prata med någon? Något har hänt i livet; en plötslig sorg, en brusten relation eller en situation som du inte vet hur du ska hantera. Boka tid hos oss!