Existentiell samtalsgrupp

Ibland kan vi behöva dela tankar och frågor om livet med andra. Välkommen till en samtalsgrupp där vi delar tankar om livets stora frågor.

Vi har ingen grupp just nu. Välkommen till några av våra andra vuxengrupper.

Samtalsgrupp för existentiell hälsa

Vad betyder hopp och mening för dig? Hur beskriver vi ändlighet eller tillit? Välkommen att delta i en samtalsgrupp där vi pratar om existentiella frågor. Om vad det innebär att vara människa, hur vi ser på livet och vad som får oss att hitta nya vägar. Existentiell hälsa handlar om förmågan att tro på och ta vara på livet.

Vi utgår ifrån samtalskorten Öppna kort. Tema för frågorna är baserade på WHO:s internationella undersökningar om livskvalitet. Vi delar tankar om sådant som lycka – lidande, ensamhet – tillhörighet, mening – tomhet.

Samtalskort med olika ämnen, såsom ensamhet, tillit och lycka.

ÖPPNA KORT – en modell för existentiella samtal

Öppna kort är framtagna för att göra det lättare för så många som möjligt att delta i öppna existentiella samtal.

Ringar på vattnet i en stilla sjö.

Samtalsmottagning

Du kanske skulle prata med någon? Något har hänt i livet; en plötslig sorg, en brusten relation eller en situation som du inte vet hur du ska hantera. Boka tid hos oss!