Foto: Tim Mossholder/Unsplash

Vi hörs på telefon!

Corona-restriktionerna gör det svårare för oss att ses, men vi kan prata på telefon istället.

Behöver du någon att prata med?

Corona-restriktionerna gör det svårare för oss att ses, men vi kan prata på telefon istället! Du kan ringa dygnet runt till vår telefonsvarare. Uppge namn och telefonnummer, så kontaktar vi dig så snart som möjligt för att boka tid.

Vad du vill prata om bestämmer du. 

Tel:  031-731 92 20

Du är okej

Alla som vill är välkomna att höra av sig till oss för samtal. Vi har inga krav på tro, medlemskap eller vem du är och definerar dig som.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar med samtal, enskilda och i grupper, är diakoner och präster. Präster har tystnadsplikt, medan diakoner har både tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.