valkuvert
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Valresultat i Carl Johans pastorat

Nu är det slutliga valresultatet klart för Carl Johans pastorat. Tre nya grupper får varsitt mandat i kyrkofullmäktige och en grupp som tidigare hade två mandat i fullmäktige blir utan.

Slutgiltigt valresultat

När de sista förtidsrösterna räknats visar det sig att valdeltagandet ökat något sedan förra kyrkovalet. I år röstade 23,74 procent av de röstberättigade jämfört med 23,10 vid valet 2017.

Det totala antalet avgivna röster landade på 7 188, varav 7 072 var giltiga.

Mandatfördelning

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 22,40% (30,40%) 8 mandat (11 mandat)

Borgerligt alternativ 2,23% (-) 1 mandat (-)

Centerpartiet 2,91% (-) 1 mandat (-)

Fria liberaler i Svenska kyrkan 1,30% (5,41%) 0 mandat (2 mandat)

FRIMODIG KYRKA 2,25% (4,03%) 1 mandat (1 mandat)

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 15,64% (21,01%) 5 mandat (7 mandat)

Sverigedemokraterna 4,55% (-) 2 mandat (-)

Vänstern i Svenska kyrkan 28,55% (18,46%) 10 mandat (7 mandat)

ÖPPEN KYRKA - en kyrka för alla 20,16% (20,69%) 7 mandat (7 mandat)

Preliminärt resultat

Valdeltagandet i Carl Johans pastorat gick ner från 23,10 procent 2017 till 19,58 procent i valet i söndags.

Det preliminära valresultatet visar att de tre nya grupperna som ställde upp lokalt alla tog ett mandat i fullmäktige. I redovisingen nedan står förra valets siffror inom parentes.

Det finns fortfarande drygt 1000 förtidsröster att räkna på stiftskansliet. Detta kan påverka valresultatet ganska mycket eftersom det totala antalet avgivna röster i vallokalerna är 5 928.

Mandatfördelning

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21,51% (30,40%) 8 mandat (11 mandat)
Borgerligt alternativ 2,25% (-) 1 mandat (-)
Centerpartiet 2,95% (-) 1 mandat (-)
Fria liberaler i Svenska kyrkan 1,22% (5,41%) 0 mandat (2 mandat)
FRIMODIG KYRKA 2,30% (4,03%) 1 mandat (1 mandat)
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 16,17% (21,01%) 6 mandat (7 mandat)
Sverigedemokraterna 4,19% (-) 1 mandat (-)
Vänstern i Svenska kyrkan 29,35% (18,46%) 10 mandat (7 mandat)
ÖPPEN KYRKA - en kyrka för alla 20,07% (20,69%) 7 mandat (7 mandat)

Kyrkofullmäktige har 35 mandat. Vilka personer som blir ledamöter i kyrkofullmäktige blir klart först sedan eventuella personröster räknats.