Till minne av Ingmar Linderås

Carl Johans församlings tidigare kyrkoherde Ingmar Linderås har avlidit.

In memoriam 

Ingmar Linderås 1936-05-03 – 2020-07-01

Prosten Ingmar Linderås kom till Carl Johans församling som kyrkoadjunkt 1963. Tjugo år senare, 1983, valdes han till kyrkoherde i församlingen. 1991 utsågs Ingmar till kontraktsprost i dåvarande Älvsborgs kontrakt. Ingmar Linderås gick i pension 2001. 

Ingmar Linderås föddes och växte upp i Carl Johans församling. Han läste till präst vid universitetet i Lund. Efter några år återkom han med sin familj till Göteborg och Carl Johans församling där han bodde kvar fram till sin död.

Begravningsgudstjänsten äger rum i stillhet.

Skänk en gåva

Vill du hedra Ingmar Linderås minne är du välkommen att skänka en gåva till Laurentiistiftelsen i Lund, bg: 256-6016 eller Sjömanskyrkan i Skagen, bg: 689-3101.

Aktuellt i Carl Johans pastorat

Prenumerera via RSS