Skärtorsdagen 9 april

I vanliga fall hade vi kanske träffats, i år får vi fira gudstjänst där vi är. Nu är det dags för Skärtorsdagen och nattvardens instiftande.

Nattvardens instiftande

inledning

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, Amen.

dagens bön

Kristus, du som samlar din kyrka kring nattvardens bord, förnya Guds förbund med oss. Fördjupa vår tro, ena din församling och sänd oss att tjäna så som du har tjänat. I Guds, den Treeniges namn. Amen.

bibeltext

Några rader ur dagens evangelietext Matt 26:17–30
Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er: nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike.” När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget.

reflexion

Ta på tron – kan man det? Absolut. I dopets vatten och i nattvardens bröd och vin. Förnuftet förstår det kanske inte men vi har Jesu löfte om att när vi döper i Treenig Guds namn och när vi i Jesu namn bryter brödet och delar vinet, då är Jesus så nära oss att vi kan vidröra honom

förbön

Gud, jag kommer till dig i bön. För hela vårt samhälle – för liv och tankar bortom oro och ängslan. För isolerade, ensamma, utelämnade, sårbara. För framtidshopp. För platsen där jag bor, och för människorna här. För gemenskap, sammanhållning och vänskap. För alla som hjälper oss igenom denna kris, oegennyttigt engagemang och hjälpande händer. För Carl Johans pastorat: alla församlingar, medarbetare, förtroendevalda, ideella, alla församlingsmedlemmar. För vår oro och känsla av otillräcklighet. Jag ber för hela vår värld, allas vårt ansvar för den och för varandra. I Jesu namn. Amen.

gud som haver

Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer. Lyckan går. Du förbliver Fader vår. Amen.

välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.

Påskens alla texter samlade i en och samma PDF för dig som vill skriva ut.

Öppna PDF:en
Anders Leitzinger

Anders Leitzinger

Kyrkoherde Carl Johans pastorat