Pilgrimscentrum gör digital flytt

Pilgrimscentrums vandringar och retreater finns nu på Masthuggs församlings hemsida, tillsammans med övriga verksamheter.

Pilgrimscentrum gör digital flytt

I praktiken har Masthuggs församling och Pilgrimscentrums verksamheter sedan en tid alltmer fungerat som en och samma, där organisation och ledning vävts ihop. Däremot har hela tiden två separata webbplatser funnits som delat upp verksamheterna. Nu är det dags för Pilgrimscentrum att flytta in hos Masthuggs församling även digitalt! 

Margareta Cöster Brandby-rummet i Masthuggskyrkan är en mötesplats för pilgrimer. Foto: Olof Björkman

Gemensam hemsida

Från sommaren 2020 flyttar Pilgrimscentrums information om vandringar, retreater och andra verksamheter in under Masthuggs församlings hemsida. Den tidigare hemsidan www.pilgrimscentrum.be (www.svensakyrkan.se/goteborg/pilgrim) finns kvar, men fasas ut under året. 

Mötesplats i Masthuggskyrkan

Sedan tidigare är Margareta Cöster Brandby-rummet, glasrummet längst fram i Masthuggskyrkan, en mötesplats för samtal om pilgrimsliv. Där finns alltid aktuellt program, information om närliggande vandringsleder och inspiration från Pilgrimscentrum. 

Kontaktpersoner

Åsa Dungården

Masthuggs församling

Mer om Åsa Dungården

Verksamhetsansvarig för Pilgrimscentrum.

Marika  Palmdahl

Marika Palmdahl

Masthuggs församling

Församlingsherde, Präst