Påskdagen 12 april

I vanliga fall hade vi kanske träffats, i år får vi fira gudstjänst där vi är. Nu är det dags för Skärtorsdagen och uppståndelsen

Han är sannerligen uppstånden

inledning

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, Amen.

dagens bön

Helige, starke Gud, vi gläds och jublar inför dig som har upp¬väckt Kristus från de döda. Tack för att du förnyar världen och ger oss del av det liv som aldrig dör. Fyll oss med uppstån¬delsens kraft genom Jesus Kristus, som lever och verkar med dig och den heliga Anden i en gudom från evighet till evighet. Amen.

bibeltext

Några rader ur dagens evangelietext Matt 28:1–20

Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: ’Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.’ Nu har jag sagt er detta.” De lämnade genast gra¬ven, och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sade till dem: ”Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig.”

reflexion

Nu är det som vid krubban i Betlehem och inför korset på Gol¬gata. Förnuftet kan inte ta in det som händer: Jesus spränger ännu en gång alla gränser. Han som var död lever igen. Jag glömmer så lätt bort att ingenting är omöjligt för Gud. Pendlar mellan hopp och förtvivlan. Jesus säger åt mig att inte vara så rädd utan be om hjälp att upptäcka honom i ”Galiléen” – det vill säga i min vardag. Förvänta mig det oväntade.

trosbekännelse

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levan¬de och döda. Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmän¬nelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

förbön

Gud, jag kommer till dig i bön. För hela vårt samhälle – för liv och tankar bortom oro och ängslan. För isolerade, ensamma, utelämnade, sårbara. För framtidshopp. För platsen där jag bor, och för människorna här. För gemenskap, sammanhållning och vänskap. För alla som hjälper oss igenom denna kris, oegen¬nyttigt engagemang och hjälpande händer. För Carl Johans pastorat: alla församlingar, medarbetare, förtroende-valda, ideella, alla församlingsmedlemmar. För vår oro och känsla av otillräcklighet. Jag ber för hela vår värld, allas vårt ansvar för den och för varandra. I Jesu namn. Amen.

välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.

Påskens alla texter samlade i en och samma PDF för dig som vill skriva ut.

Öppna PDF:en
Anders Leitzinger

Anders Leitzinger

Kyrkoherde Carl Johans pastorat