Långfredagen 10 april

I vanliga fall hade vi kanske träffats, i år får vi fira gudstjänst där vi är. Nu är det dags för Långfredagen och Korsfästelsen.

Korsfästelsen

inledning

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, Amen.

syndabekännelse

Barmhärtige Gud, förlåt mig mina synder. Möt mig med din nåd.

förlåtelse

Gud som är oändlig i sin kärlek älskar, befriar och förlåter oss, Amen.

tackbön

Tack Gud för att du möter mig med förlåtelse och ger mig kraft att leva.

dagens bön

Helige Gud, tack för att din Sons död på korset har räddat oss från den eviga döden. När ångest drabbar och vi frågar varför du har övergivit oss, bär oss genom mörkret till ljuset i ditt rike. I Jesu namn. Amen.

bibeltext

Några rader ur dagens evangelietext Matt 27:32–56

...Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabachtani?” (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?). Några som stod där hörde det och sade: ”Han ropar på Elia.” En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sade de andra: ”Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom.” Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes, och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sade: ”Den mannen måste ha varit Guds son.”...

reflexion

Jesus visste vem han var och vart han skulle. Alla runt omkring honom ”visste” något annat. De bilder människan byggt upp av egen styrka och andras svaghet, egen kontroll och andras maktlöshet, vänder Jesus upp och ner på när han, Guds egen Son, avstår all makt och låter sig dödas. ”Var det han stod för inte mer än så?”, ömsom suckar, gråter och hånskrattar världen. Du och jag vet vad som händer. Vilken makt som visar sig vara starkast.

förbön

Gud, jag kommer till dig i bön. För hela vårt samhälle – för liv och tankar bortom oro och ängslan. För isolerade, ensamma, utelämnade, sårbara. För framtidshopp. För platsen där jag bor, och för människorna här. För gemenskap, sammanhållning och vänskap. För alla som hjälper oss igenom denna kris, oegennyttigt engagemang och hjälpande händer. För Carl Johans pastorat: alla församlingar, medarbetare, förtroendevalda, ideella, alla församlingsmedlemmar. För vår oro och känsla av otillräcklighet. Jag ber för hela vår värld, allas vårt ansvar för den och för varandra. I Jesu namn. Amen.

herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss i dag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.

välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.

 

Påskens alla texter samlade i en och samma PDF för dig som vill skriva ut.

Öppna PDF:en
Anders Leitzinger

Anders Leitzinger

Kyrkoherde Carl Johans pastorat