Meny

Varför ställs saker in?

Ibland Corona, ibland sjuk föreläsare och ibland väderförhållanden.

Just nu är vi i en period då flera olika saker kan komma att ställas in. Att konserter, föreläsningar, konserter, verksamhetstillfällen och arrangemang ställs in kan bero på flera olika saker.  I dagsläget finns det ett beslut om vilka verksamheter som ska ställas in. Detta är de verksamheter som riktar sig till det som folkhälsomyndigheten klassar som riskgrupper, detta för att skydda den gruppen människor. 

Alla våra andra verksamheter, event och arrangemang ska än så länge fortsätta som vanligt (undantaget vissa små ändringar).  Vilka verksamheter vi har valt att ställa in kan du läsa mer om i nyheten som publicerades den 13 mars på pastoratets hemsida.

Utöver de verksamheter som pastoratet tagit beslut om att ställa in så kan det vara så att andra saker också kommer att ställas in. Detta kan vara konserter, föreläsningar, event och arrangemang som är tänka att bli av men av olika anledningar tyvärr blir inställda. Detta kan bero på att de medtänkta föreläsarna, arrangörer, personal, deltagare och liknande blir sjuka eller får ställa in av andra orsaker. Vilket då resulterar i att det tänkta konserter, föreläsningen eller arrangemanget ställs in. 

Det här gör vi i Carl johans pastorat

Utöver att vi har valt att ställa in vissa av våra verksamheter tills vidare så har vi också:

 

  • Förstärkta riktlinjer gällande god handhygien och hur man kan agera för att minska smittspridning.
  • De av våra medarbetare som har minsta förkylningssymptom får vara hemma.
  • Förstärkta riktlinjer gällande städning av våra lokaler och kyrkor.