Gudstjänster på YouTube

Nu sänder Carl Johans församling sin söndagsgudstjänst från Carl Johans kyrka på YouTube.

För den som inte kan eller vill komma till kyrkan och fira gudstjänst i höst livesänder
Carl Johans församling söndagens gudstjänst på YouTube.com. 
Klicka här så hittar du gudstjänsterna.

Sändningarna startar den 13 september kl. 11.

Under våren gjordes många andakter inför söndagarna. De hittar du på respektive församlings sida med digitala kanaler. På pastoratets sida med digitala kanaler finns också länkar till andra digitala kanaler inom Svenska kyrkan.