Gudstjänst efter midsommar

Med anledning av pandemin firas för tillfället inga gudstjänster i pastoratets kyrkor. Från 28 juni planeras gudstjänstfirandet att återupptas, om än inte "som vanligt". Vi arbetar nu med att skapa en form för hur detta ska genomföras på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Digitala andakter

Församlingarna i Carl Johans pastorat fortsätter att varje vecka dela andakter inför helgen på sina facebooksidor, som också går att se på respektive församlings hemsida (se nedan). 

Gudstjänster från 28 juni

Ledningsgruppen arbetar nu för att hitta en form för gudstjänstfirande som kan ske på ett smittsäkert och tryggt sätt, i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Tanken är att församlingarna börjar med att återuppta söndagens gudstjänst, inte veckomässor.