Forum för kristen feminism

Årets konferens med tema sexualitet har ett starkt program med gäster från både kyrkan, akademin och kulturens värld.

Kristen feminism

Carl Johans församling arrangerar tillsammans med Majornakyrkan, Matteuskyrkan studieförbunden Bilda och Senses även i år en heldagskonferens med fokus på kristen feminism. Konferensen innehåller föreläsningar, workshops och samtal – för att ge inspiration, nätverk och nya perspektiv i arbetet för en feministisk framtid i våra kyrkor.

Facebook-evenemang för Forum för kristen feminism 8-9/11

Konferensen Forum för krisen feminism äger rum 8-9 november 2019.

8-9 november i Majorna

Konferensen är ett öppet forum för feministiska frågeställningar och en mötesplats för dig som är kristen, feminist eller både och. Förhoppningen är att deltagarna får både fördjupning och nya perspektiv genom intressanta föreläsare och diskussioner med andra deltagare. Forum för kristen feminism äger 8 – 9 november och arrangeras i kyrkorna i Majorna. Troende eller tvivlande, nyfiken eller övertygad – kom som du är!

Tema: Sexualitet

Sexualitet är en del av att vara människa, du är din kropp, du är i relation. Vi är skapade till Guds avbild för att älska och älskas med lust och njutning, närhet och intimitet. Detta vill vi prata om! Hur gör vi för att våga prata om sexualitet på ett bejakande sätt? På vilket sätt beskrivs sexualitet i bibeln och hur tolkar vi det idag? Vad kan vi lära av historien för att skapa en bättre framtid? Vi tror helt enkelt att Gud hade en större plan.

Program och anmälan 

kristenfeminism.se hittar du anmälan till konferensen. Där kan du också ta del av hela programmet och läsa mer om alla intressanta föreläsare.

sexologer, författare, teologer 

Gunilla Thorgren var under många år redaktör för den socialpolitiska tidskriften Pockettidningen R, senare också statssekreterare i Kulturdepartementet, och har skrivit boken Grupp 8 & jag om det tidiga sjuttiotalets kvinnorörelse. Hennes senaste bok Ottar och kärleken (2011), en biografi över Elise Ottesen-Jensen, blev synnerligen kritikerrosad.

Årets inbjuda gäster är: Gunilla Thorgren (journalist/författare), Suzann Larsdotter (sexolog), Ola Sigurdsson (GU), Daniel Enstedt (GU), Esther Kazen (@feministpastorn), Kristina Hedberg (journalist), Alexandra Lindelöf (kurator), Else Blomgren (präst), John Bjurenstedt (diakon), Pontus Bäckström (präst) och Caroline Cedon (pastor).

Ungdomsspåret

Konferensen erbjuder också de som jobbar med ungdomar att delta tillsammans med era grupper. Efter den inledande föreläsningen på lördag förmiddag, samlas Ungdomsspåret i Carl Johans kyrka. Tillsammans, och med bland andra Esther Kazen (@feministpastorn), diskuteras grunderna kring kyrka och feminism, för att se hur dessa två kan mötas. Samtal, undervisning och praktiska övningar. I slutet av dagen möts alla konferensdeltagare igen i den gudstjänsten klockan 18.

Separat anmälan till Ungdomsspåret

Denna del av konferensen är kostnadsfri, men vi behöver din anmälan för att planera dagen. Ledare för ungdomsgrupper fyller i ett särskilt anmälningsformulär för Ungdomsspåret

Frågor?

Om du har några frågor om konferensen så hör av dig till Carl Johans församlings expedition.

Telefon: 031-731 92 00
E-postcarljohan.forsamling@svenskakyrkan.se

ÖPPETTIDER

Måndag - Onsdag: kl. 9-15 (lunchstängt mellan 12-13)
Torsdagar: Kl. 13 - 15
Fredagar: Kl. 9 - 12