Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

För alla flickors rätt till ett värdigt liv

Under december och första veckan i januari gör Svenska kyrkan en gemensam insamling i hela Sverige med fokus på flickors rättigheter. I vår del av Göteborg arrangeras två lite större insamlingsaktiviteter. Båda äger rum Första söndagen i advent, den 1 december.

Adventsmarknad och kreativt skapande

I Masthuggskyrkan är det adventsmarknad med lokala handlare och hantverkare, pyssel, fiskedamm, försäljning av handstöpta ljus och tombola med fina vinster från lokala restauranger och butiker. Masthuggskyrkans marknad är en uppskattad och välbesökt tradition i området.

Oscar Fredriks församling testar nytt genom att öppna församlingshemmet för kreativt skapande. Fika säljs under hela eftermiddagen då unga vuxna till exempel kan komma och baka, tillverka julkort eller skapa ljusfat med historia av skifferplattor från kyrkans tak.

Vid båda tillfällena går de insamlade pengarna till Act Svenska kyrkan och den julinsamling som startar den dagen.

VARJE FLICKA HAR RÄTT TILL ETT VÄRDIGT LIV

Flickor utsätts för diskriminering och orättvisor, bara för att de föds som flickor. I flera delar av världen anses flickor mindre värda än pojkar. Miljontals flickor saknar egna identitetshandlingar vilket innebär att de bland annat inte kan rösta eller öppna ett bankkonto. I många länder får de inte äga land eller ärva egendom. Därmed hamnar de i beroendeställning och får svårt att påverka sin egen situation. Rätten att erkännas som person påverkar tillgången till alla övriga rättigheter. Varje flicka har rätt till ett värdigt liv. Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt över hela världen för att stärka flickor och kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.

Julinsamlingen pågår mellan Första advent till Trettondagen. Under den perioden tas kollekter upp i kyrkorna 1, 22 och 29 december, samt 6 januari 2020. Det finns också möjlighet att swisha en julgåva till 900 1223 eller att gå in på Svenska kyrkans webbplats och köpa en gåva i gåvoshopen och få ett gåvobevis.