Fira påsk - där du är

I år får vi fira påsk på ett lite annat sätt. I vanliga fall hade vi kanske träffats, i år får vi fira gudstjänst där vi är.

När vi nu inte kan samlas till gemensam gudstjänst i någon av pastoratets kyrkor, kan vi ändå hålla gudstjänstens låga brinnande – fira gudstjänst där vi är. Här är ett förslag på hur du kan göra det, ensam, men tillsammans med andra. Be när du vill, eller be med mig. Jag börjar då kyrkorna öppnar i vårt pastorat och klockorna ringer: kl. 15 på Skärtorsdagen och kl. 10 övriga påskhelgdagar. Tänd ett ljus – det blir vår klockringning.

Anders Leitzinger, kyrkoherde

Här är en pdf för dig som vill vara förberedd inför påsken med helgens alla texter. Tillhörande videos kommer att publiceras på församlingens facebooksida.

Öppna PDF:en

Kontakt

Anders Leitzinger

Anders Leitzinger

Kyrkoherde Carl Johans pastorat