Meny

Diakonins månad året runt

Att beskriva diakoni är inte alldeles enkelt. En paus från sjukdom eller ensamhet? Att tillsammans äta, prata, yoga, måla, skapa eller bara dela tystnaden? Under september lyftes några exempel på vad diakoni i Carl Johans pastorat.

Vad är diakoni? 

Diakoni sker mellan individer - ibland behöver jag dig och ibland behöver du mig - men det är också ett kollektivt uppdrag. 

Diakoni är ett förhållningssätt, inte en verksamhet eller insats, och kan därför uppfattas som luddigt: ”Men, vad gör kyrkan då?” Under september, Diakonins månad, gjordes några nedslag i konkreta exempel på hur diakonin tar sig form, runt om i församlingarna. Förhoppningen är att dessa inslag ger en klarare bild av vad diakoni i Svenska kyrkan kan innebära. 

Mia Rydberg, diakon i Carl Johans församling berättar om sitt arbete med samtalsstöd.

”Det händer så mycket i samtalen, jag blir berörd av hur människor vågar prata om djupa och viktiga saker!”

Mia Rydberg, diakon i Carl Johans församling berättar om sitt arbete med samtalsstöd.

Diakonen Nadia Haag och hennes kollegor på Högsbo sjukhus finns för att stötta patienter, anhöriga och anställda både i vardagen och när det bränner till.

Livet i koncentrat i Sjukhuskyrkan

Diakonen Nadia Haag och hennes kollegor på Högsbo sjukhus finns för att stötta patienter, anhöriga och anställda både i vardagen och när det bränner till.

”Alla har inte möjlighet att spara till oförutsedda utgifter, ibland inte ens till dom förutsägbara. Då gör det skillnad att kunna få ekonomisk hjälp från fonderna. Ibland blir det en ”guldkant” på en ekonomiskt tuff tillvaro. Ibland blir det en avgörande skillnad för att inte ta ett lån, eller kunna betala in en räkning.” berättar Ia Hamnered, diakon i församlingen.

”Barnen behöver vinterskor, men jag har inte råd…”

”Alla har inte möjlighet att spara till oförutsedda utgifter, ibland inte ens till dom förutsägbara. Då gör det skillnad att kunna få ekonomisk hjälp från fonderna. Ibland blir det en ”guldkant” på en ekonomiskt tuff tillvaro. Ibland blir det en avgörande skillnad för att inte ta ett lån, eller kunna betala in en räkning.” berättar Ia Hamnered, diakon i församlingen.

Kyrkans SOS besvarar 20 000 telefonsamtal och 3000 digitala brev årligen. Ideella medarbetare driver verksamheten som pågår varje dag, året runt. ❤️
Ett talande exempel på hur diakoni är ett kollektiv uppdrag, eller som Annika Delemark, diakon i Masthugget, formulerar det:
"Diakoni är att arbeta med människor i utsatta situationer. Sådana hamnar vi alla i, för vi har alla både styrkor och svagheter som ser olika ut och som växlar över tid. Därför handlar diakoni om oss, inte om vi och dom."

Kyrkans SOS

Kyrkans SOS besvarar 20 000 telefonsamtal och 3000 digitala brev årligen. Ideella medarbetare driver verksamheten som pågår varje dag, året runt. ❤️ Ett talande exempel på hur diakoni är ett kollektiv uppdrag, eller som Annika Delemark, diakon i Masthugget, formulerar det: "Diakoni är att arbeta med människor i utsatta situationer. Sådana hamnar vi alla i, för vi har alla både styrkor och svagheter som ser olika ut och som växlar över tid. Därför handlar diakoni om oss, inte om vi och dom."

Diakoner i Carl Johans pastorat

Gunnel Claesson

Gunnel Claesson

Carl Johans församling

Diakon

Annika Delemark

Annika Delemark

Masthuggs församling

Diakon

Ann-Christine Grosshög

Ann-Christine Grosshög

Högsbo församling

Sjukhuskyrkan - diakon

Karolina Gustavsson

Karolina Gustavsson

Högsbo församling

Diakon

Nadia Haag

Nadia Haag

Högsbo församling

Sjukhuskyrkan - diakon

Ia Hamnered

Ia Hamnered

Oscar Fredriks församling

Diakon

Camilla Lans

Camilla Lans

Masthuggs församling

Diakon - teckenspråkiga verksamheten

Carina Lantz-Helander

Carina Lantz-Helander

Högsbo församling

Diakon

Mia Rydberg

Mia Rydberg

Carl Johans församling

Diakon