Att fira gudstjänst på egen hand

Lennart Weibull berättar om hur det var att fira gudstjänst i en tom kyrka. Ensam, men ändå inte.

När påskens gudstjänster avlystes som en följd av Coronaepidemin kände jag stor sorg. Men kyrkan var öppen och den öppna kyrkan blev ett alternativ att fira årets påsk. Och det blev en stor upplevelse att komma dit. Jag kände på nytt hur upplyftande det är att sitta i en tyst kyrka och be. Det gjorde jag både på Skärtorsdag och Långfredag – och sedan på Påskdagen.

Det blev ett slags egengudstjänst då man blir del av helheten – ofta mer påtagligt än vid en allmän gudstjänst. Även när man sitter ensam i tystnaden är hela kyrkan fylld av närheten till Gud och till medmänniskor.

Ljuset spelar över altaret och symbolerna som man inte tidigare tänkt så mycket på ger en ny mening. I tystnaden är du inte längre ensam utan omgiven av en osynlig helhet. Med en bön om att covid-19 måtte klinga av snart tände jag ett ljus innan jag glad och befriad gick ut från samvaron i kyrkan till vardagen.

Lennart Weibull

ordförande i församlingsrådet i Carl Johans församling