Annandag påsk 13 april

I vanliga fall hade vi kanske träffats, i år får vi fira gudstjänst där vi är. Nu är det dags för Skärtorsdagen och mötet med den uppståndne.

Mötet med den uppståndne

 

inledning

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, Amen.

dagens bön

Herre Jesus Kristus, som vandrar vid vår sida, gör våra hjärtan brinnande och öppna våra ögon så att vi känner igen dig. Tack för att du möter oss i skriftens ord och i det brutna brödet. Låt oss glada berätta för andra att du lever. Din är äran i evighet. Amen.

bibeltext

Några rader ur dagens evangelietext Joh 20:19–23
På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: ”Frid åt er alla.” Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev gla¬da när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: ”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”

reflexion

Gud går genom stängda dörrar – en tröst för den som just nu mest hela tiden är av nöden tvungen att vistas bakom en sådan. Möts gör vi vanligtvis ansikte mot ansikte, men hur många gånger har vi inte sagt till den som söker vårt stöd att vi ”tänker på dem”, alltså att vi är med dem i tanken. Just nu är det många som tänker på, och saknar, sina nära. (Också de som inte hör av sig för att berätta det.) Att ”tänka på” någon är att ”be för någon” – be för att den Gud som gick genom stängda dörrar nu ska undanröja alla hinder och finnas särskilt nära den vi tänker på. Sätt en sån tanke i rörelse – be att Jesus ska uppsöka någon du bryr dig om. Snart upptäcker du att han redan är där och att det var din dörr till honom som behövdes ställas på glänt.

förbön

Gud, jag kommer till dig i bön. För hela vårt samhälle – för liv och tankar bortom oro och ängslan. För isolerade, ensamma, utelämnade, sårbara. För framtidshopp. För platsen där jag bor, och för människorna här. För gemenskap, sammanhållning och vänskap. För alla som hjälper oss igenom denna kris, oegen¬nyttigt engagemang och hjälpande händer. För Carl Johans pastorat: alla församlingar, medarbetare, förtroendevalda, ideella, alla församlingsmedlemmar. För vår oro och känsla av otillräcklighet. Jag ber för hela vår värld, allas vårt ansvar för den och för varandra. I Jesu namn. Amen.

gud som haver

Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer. Lyckan går. Du förbliver Fader vår. Amen

välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.

Påskens alla texter samlade i en och samma PDF för dig som vill skriva ut.

Öppna PDF:en
Anders Leitzinger

Anders Leitzinger

Kyrkoherde Carl Johans pastorat