Foto: Anna Österberg

Vandringar

Pilgrimsvandra tillsammans med andra i och kring Göteborg.