Foto: Casper Johansson

Vandringar

Pilgrimsvandra tillsammans med andra i och kring Göteborg.