Utställningar i kyrkorummet

Masthuggskyrkan har tillfälliga utställningar av olika slag, men också verk som hänger permanent. I kyrkorummet finns också en upplevelsevandring, där du som besökare kan lära känna livet i Masthuggskyrkan, nu och då.

Aktuell utställning

Tidigare utställningar