Kören TornSalt

Damkören för kvinnoröster i olika åldrar.

Verksamheter i höst?

Med anledning av de restriktioner som gäller på grund av corona-pandemin och ombyggnation i kyrkan, är det än så länge oklart hur höstens verksamheter kommer att se ut. När vi vet uppdateras hemsidan med inbjudan till dig att delta. Har du frågor så hör gärna av dig!

Kyrkan är öppen som vanligt och vi firar gudstjänst varje vecka. Välkommen hit! 

Att sjunga i kör är friskvård, det är roligt och avkopplande och dessutom ett fantastiskt sätt att träffa nya vänner och finnas med i ett sammanhang. Kanske är denna kör just för dig?

Tisdagar kl. 19-21

Masthuggskyrkan

Kören arbetar i projekt, och träffas ca 10 - 12 ggr per termin och tränar då våra röster, sjunger två- och trestämmig repertoar och har roligt med musik. TornSalt framträder i gudstjänst såväl som i konserter; gärna i olika genrer och tillsammans med musiker.

Sugen på att börja i kören? Kontakta Berit!

Körledare

Berit Palmgren

Berit Palmgren

Masthuggs församling

Organist

Kvällsmässa

Tisdagar kl. 18

Varje vecka firar vi en enkel pilgrimsmässa där det som du bär på - ditt liv, får ta plats i ett större sammanhang av tro och hopp. Välkommen in!