Kören TornSalt

Damkören för kvinnoröster i olika åldrar.

Att sjunga i kör är friskvård, det är roligt och avkopplande och dessutom ett fantastiskt sätt att träffa nya vänner och finnas med i ett sammanhang. Kanske är denna kör just för dig?

Tisdagar kl. 19-21

Masthuggskyrkan

Kören arbetar i projekt, och träffas ca 10 - 12 ggr per termin och tränar då våra röster, sjunger två- och trestämmig repertoar och har roligt med musik. TornSalt framträder i gudstjänst såväl som i konserter; gärna i olika genrer och tillsammans med musiker.

Sugen på att börja i kören? Kontakta Robert!

Kvällsmässa

Tisdagar kl. 18

Varje vecka firar vi en enkel pilgrimsmässa där det som du bär på - ditt liv, får ta plats i ett större sammanhang av tro och hopp. Välkommen in!