Filmträffen

En känsla, en person och en scen är startpunkten för samtalet i filmgruppen. Tala film – tala liv!

Tala film – tala liv

Deltagarna i gruppen väljer på plats vilken som blir dagens film, genom att rösta på de förslag som tagits med. Det kan bli allt från Hollywood-filmer till smalare produktioner, men ofta berättelser som har ett djup för att få ett intressant samtal. 

”Tala film – Tala liv” är en metod som används för att få ett fördjupat samtal, där var och en delar med sig av sina tankar och känslor som filmen väckt, utifrån en känsla, en person och scen.

Onsdagar, jämna veckor, kl. 10

Masthuggskyrkans annex

Gruppbild av kören Tornsalt i Masthuggskyrkan.

Kören TornSalt

Damkören TornSalt en kör för kvinnoröster i olika åldrar.

Drömgrupp

Är drömmar en slump av händelser eller ett tecken på något? Här arbetar vi kreativt med våra egna drömmar i en trygg miljö.

Gudstjänster

Det som du bär på - ditt liv, får ta plats i ett större sammanhang av tro och hopp.

Konsertprogram

Välkommen till konsert i Masthuggskyrkan! Fri entré.