Meny

Inställt - Filmträffen

En känsla, en person och en scen är startpunkten för samtalet i filmgruppen. Tala film - tala liv!

Inställt

Deltagarna i gruppen väljer på plats vilken som blir dagens film, genom att rösta på de förslag som tagits med. Det kan bli allt från Hollywood-filmer till smalare produktioner, men ofta berättelser som har ett djup för att få ett intressant samtal. 

”Tala film - Tala liv” är en metod som används för att få ett fördjupat samtal, där var och en delar med sig av sina tankar och känslor som filmen väckt, utifrån en känsla, en person och scen. 

Vårens första filmträff är den 8 januari!

Inställt, Varannan onsdag kl. 10 - 13

Masthuggskyrkans annex

Vill du vara med? Hör av dig till Annika!

Annika Delemark

Annika Delemark

Masthuggs församling

Diakon