Foto: Malin Lingnert

Stigbergets odlarförening

Odlarföreningen i Masthugget samlar både boende och skolelever från närområdet.

Det finns ett stort intresse för odling här, som ger en väldigt positiv och glad stämning i föreningen. Under vintern har vi haft en odlarkurs tillsammans, så nu är vi redo för en ny säsong!

Åsa Dungården, pedagog i församlingen och även ordförande i odlarföreningen.

Utökar antalet odlingslådor

Inför årets säsong 2020 har föreningen köpt in ytterligare 18 pallkragar, så att de som tidigare stått på kö också kan bli del av odlandet. Nu finns totalt 50 odlingslådor som är fördelade på privatpersoner som bor i närheten, men också av barn och pedagoger från den närliggande skolan Bild & form. 

Vill du veta mer om odlingarna så kontakta gärna Åsa!

Åsa Dungården

Masthuggs församling