Foto: Kerstin Ehrnlund

Masthuggets Popkör

Uppträder ofta med ett kompband på konserterna, men även i ett mer avskalat format på gudstjänst.

Popkör i Masthugget

En popkör för tjejer mellan 20–35 år med körvana som gillar att utveckla rösten i stämmor.

Varje termin äger en konsert rum oftast med ett svängigt kompband. De senaste höstarna har kören anordnat ”Festival i Masthugget” där de sjungit själva men också med olika popband, bland annat Det Brinner, Agge, Songs of Boda och Carolina Wallin Pérez. Detta har blivit en härlig och uppskattad kväll!

Varje termin medverkar också kören i någon gudstjänst och i december månad är de med på kyrkans stora julkonsert!

Kören är för tillfället fullsatt.

Konsertprogram

Välkommen till konsert i Masthuggskyrkan! Fri entré.

Masthuggskyrkans Kammarkör

En väletablerad kör i församlingen som samarbetar med professionella musiker och sångare.

Gruppbild av kören Tornsalt i Masthuggskyrkan.

Kören TornSalt

Damkören TornSalt en kör för kvinnoröster i olika åldrar.

Äventyret

Rolig och kreativ grupp för barn i årskurs 2-3. Välkommen till Äventyret i Masthuggskyrkan!

Program för Forum för kristen feminism

Årets konferens med tema sexualitet har ett starkt program med gäster från både kyrkan, akademin och kulturens värld.

Tillbakablick på Bokmässan 2019

Här kan du se, läsa och lyssna på vad som Carl Johans pastorat var delaktig i på Bokmässan 2019.