Foto: Kerstin Ehrnlund

Masthuggets Popkör

Uppträder ofta med ett kompband på konserterna, men även i ett mer avskalat format på gudstjänst.

En popkör för tjejer mellan 20-35 år med körvana som gillar att utveckla rösten i stämmor.

Varje termin äger minst en konsert rum oftast med ett kompband. Hösten 2018 och 2019 arrangerades en festival för en kväll i Masthuggskyrkan. Tillsammans med tre olika band bjöd kören på en musikupplevelse!

De senaste åren har kören bland annat haft konserter tillsammans med Timo Räisänen, Songs of Boda och Carolina Wallin Pérez. Kören medverkar också i någon gudstjänst varje termin. 

Kören är för tillfället fullsatt.

Körledare

Madelene Birgenius

Musikpedagog