Foto: Dan Isaac Wallin

Paradisgatan - Musik, text och ljus

Förlust, kärlek, längtan. Bandet Valdemar släpper sitt fjärde album "Paradisgatan", med låtar om modet att vara till trots allt. Musik, text, ljuständning.

Valdemar

Bandet Valdemar släpper i höst sitt fjärde album ”Paradisgatan”. Bandet har spelat ihop sedan första plattan släpptes 1998 och står fast rotade i ett land av svensk americana. Deras textbaserade låtar är skapade utifrån historier, människor och platser i Majorna i Göteborg. Längs Paradisgatan tar bandet Valdemar sig fram mellan längtan och besvikelse. Och mitt i allt finns kärleken. Vi försöker igen. För något annat finns inte.

Text, musik, ljuständning

6 november kl. 19

Masthuggskyrkan 

Livet är minerad mark Det finns fällor överallt Jag trodde en änglavakt Skulle skydda tusenfalt.

Ur låten "Maria, Maria" - Text & musik Valle Erling

Text och musik samspelar i gudstjänsten som är inspirerad av  teologen Paul Tillich och sociologen Hartmut Rosa. Det hela leds av Marika Palmdahl, präst. Fri entré!

Modet att vara till

Paul Tillich uttrycker i sin bok ”Modet att vara till” att själva livet kräver mänskligt mod. Mod att leva trots att allt kan förändras, trots att livet är förgängligt. Att tro är att bejaka livet, trots allt. Gud kan inte göras till ett objekt som säkerställer trygghet. Tro handlar om tillit trots att vi inte vet hur allt ska gå. Att våga och försöka, igen och igen.

I ögonblicket

Den tyske sociologen Hartmut Rosa menar att en människas drivkrafter är fruktan och längtan. I sin bok ”Det vi inte kan råda över – om vårt förhållande till världen” utvecklar han det. Människan försöker i sin fruktan kontrollera livet, råda över det, lägga tillvaron under sig för att få kontroll. Men livet kan inte kontrolleras för då dör världen, den blir färglös. Människans längtan är efter resonans. Att komma i samklang med sin omgivning, skapelsen, medmänniskan och sig själv. Och det sker i det oväntade och okontrollerbara. I kärleken, i ögonblicken.

Arrangeras i samarbete med Göteborgs stifts kultursamverkan.

Marika  Palmdahl

Marika Palmdahl

Masthuggs församling

Församlingsherde, Präst

Masthuggskyrkans öppettider

Kyrkan är öppen tisdagar kl. 10–18, torsdagar kl. 10–14, övriga dagar kl. 10–16. Välkommen in för att tända ett ljus eller bara sitta en stund. Gudstjänst firas söndagar kl. 11 och tisdagar kl. 18.