Meny

Masthuggskyrkans tupp och spira restaureras

Idag 27 maj plockas kyrktornets tornspira ned för att restaureras. Om ungefär tre veckor beräknas tuppen ta sin plats igen på Göteborgs högsta punkt.

Masthuggskyrkan på toppen av Stigberget, med sitt 62 meter höga kyrktorn mäter 127 meter över havet, och är Göteborgs högsta punkt. Spiran och tuppen högst upp i kyrktornet plockas under dagen ned för att restaureras. Även de fyra mindre spirorna ska monteras ned för att undersökas och förbättras. Det är ett unikt uppdrag och många inblandade professioner finns på plats för att göra jobbet.

”Vi uppskattar att den stora spiran väger ungefär 500 kg, berättar Denis Ajdukovic på Göteborgs Maskinteknik som är en av flera inblandade i nedmonteringen. Det blåser 6-7 sekundmeter, men det kan ju öka snabbt här. Det är ett utsatt läge.”

Svenska kyrkans medlemmar gör det möjligt

Masthuggs församling har sökt kyrkoantikvarisk ersättning, som är ett statligt bidrag men tyvärr fått avslag. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan, är med och bidrar så att kyrkan kan bevaras också för kommande generationer.

”Masthuggskyrkan har inte bara stort kulturhistoriskt värde, utan är en signaturbyggnad för hela Göteborg. Det är många som bryr sig om kyrkan och vill att den ska bevaras många år framåt och det är ett stort ansvar och stora kostnader för kyrkan ta hand om underhållet. Tornspiran sitter i ett utsatt läge och behöver tas om hand för att till slut inte går sönder och blåsa ner.” säger Marika Palmdahl, församlingsherde.

Blästring och förgyllning

Kyrkan byggdes 1914 och sedan dess har spiran aldrig varit nedplockad. Den stora spiran ska blästras fri från färg och rost, och därefter metalliseras och lackeras. Hela jobbet utförs av entreprenör i Rönnäng. De fyra mindre spirorna monteras också ned för att undersökas och därefter tas beslut om hur de ska tas om hand.

Tuppen stannar i Göteborg och ska förgyllas i bladguld innan den tar sin plats i kyrktornets topp igen.

Hela arbetet väntas ta cirka tre veckor.

 

Ändring

Efter att de fyra mindre spirorna undersökts på plats beslutades att inte montera ned dem. De står stadigt och behöver inte plockas ned för grundligare restaurering. 2020-02-27 

Kontaktperson

Marika  Palmdahl

Marika Palmdahl

Masthuggs församling

Församlingsherde, Präst