Earth Hour - Manifestation - Inställt

Masthuggskyrkan släcks - Höj din röst för planeten!

Inställt - Klockringning och nedsläckning

I Masthuggskyrkan är klimat och miljö levande frågor, och är en källa både till hopp, genom de framgångar som görs, men också frustration över att så mycket går alltför långsamt. I samband med Earth Hour arrangerar vi därför ett öppet event för alla göteborgare som vill ge uttryck för sin oro inför framtiden och höja sin röst.

Jag känner en stor oro inför de motsättningar i världen som klimatförändringarna skapar. För mig är det viktigt att känna att vi faktiskt är många som bryr oss. Jag hoppas att lördagskvällen ger oss mer hopp inför framtiden!

Anna Österberg, präst i Masthuggs församling.

Inställt - lördag 28 mars kl. 20.15

Masthuggskyrkan Samling utanför kyrkan

Kyrkklockorna kommer att börja ringa tio minuter före den officiella tiden för Earth Hour, och pågå under hela tiden då fasadbelysningen successivt släcks ned. Kl. 20.30 beräknas all belysning vara släckt, och i och med det förändra Göteborgs skyline. 

 

Höj din röst!

Öppen scen

Leif Strand inleder den öppna scenen under Earth Hour i Masthuggskyrkan.

Efter att kyrkan släckts ned fortsätter manifestationen inne i kyrkan och vi hjälps åt att tända upp med levande ljus. Leif Strandh, musiker och Majornabo med hjärtat i klimat- och miljöfrågor, inleder den öppna scenen tillsammans med Masthuggets Popkör under ledning av Maria Holmström.

sjung, läs, dela

Det är fritt fram för vem som helst med ett budskap för en hållbar värld att höja sin röst för planeten. Varje person får 2-3 minuter - så håll dig kort och koncis. Inga mikrofoner eller annan elektisk utrustning i kyrkan kommer att användas, så förbered dig på att höja rösten bokstavligt talat! 

Kontaktperson

Anna Österberg

Anna Österberg

Masthuggs församling

Präst