Foto: Håkan Berg

Skolkontakter

I Masthuggs församling finns många skolor och förskolor. Då kyrkan är en del av deras närmiljö är det naturligt att vi också möter skol- och förskolebarnen både där de finns och i kyrkan.

Studiebesök

Vi tar emot skolklasser för studiebesök, och kan då lägga upp studiebesökets innehåll efter önskemål från lärare. Men vi har i samarbete med Oscar Fredriks församling  gjort ett gediget besöksmaterial, där vi utgått från Lgr11, och utifrån den bjuder in varje årskurs en gång per läsår.

Under grundskoletiden finns då möjlighet att komma på jul-, påsk- och allhelgonadagar, på ett historiskt besök, eller en resa genom livets högtider. Möjlighet finns att gå en stund i Luthers fotspår, eller varför inte klara av hela bibeln på 45 min(!).

Samtliga studiebesök är ickekonfessionella, utan inslag av bön eller välsignelse.
Se gärna vår folder för mer information. 

Kontakt: 

Karin Lindell, barn och ungdomspedagog
Telefon: 073-77 31 013
Mail: karin.lindell@svenskakyrkan.se

Vid kriser

Plötsligt händer saker som är svåra att hantera. Dödsfall eller olyckor kan drabba både personal och elever, lokalt eller på ett större samhälleligt plan. Och många gånger finns behovet av tröst och stöd, riter eller samtal.

Vi har möjlighet att finnas tillhands, att öppna upp kyrkorummet, att hjälpa till med samtal eller dylikt, både för ledning, personal och elever.

Kontakt

Joakim Thoresson, präst
Telefon: 073-773 10 09
Mail: joakim.thoresson@svenskakyrkan.se

Läs mer om kyrkornas skolprogram i denna folder