Foto: Berit Palmgren

Masthuggskyrkans Kammarkör

Sjunger framför allt klassisk, sakral körmusik med en förkärlek till Barockmusik.

Masthuggskyrkans Kammarkör är en väletablerad kör i församlingen som samarbetar med professionella musiker och sångare. Kören framträder regelbundet i mässor, musikgudstjänster och konserter, både i mindre sånggrupper och som hel kör. Arbetstempot är högt och då gruppen är mindre i formatet är varje enskild sångare insats viktig.

Varje termin anordnas kördagar och/eller körläger där kören får möjlighet att utveckla sin musikaliska kunskap och arbeta intensivt med terminens repertoar. Kören har 18 medlemmar för tillfället.

Masthuggets Kammarkör på körresa vid Sankt Jacobi kirche Foto: Berit Palmgren

Vi övar i Masthuggskyrkan måndagar kl. 18.30–20.45 med en kaffepaus i mitten.

Om du är intresserad av att vara med så kontakta körens ledare Robert Jenderman-Schulze för en provsjungning.

Gruppbild av kören Tornsalt i Masthuggskyrkan.

Kören TornSalt

Damkören TornSalt en kör för kvinnoröster i olika åldrar.

Masthuggets Popkör

Framträder ofta med ett kompband på konserterna, men även i ett mer avskalat format på gudstjänst.

The Superstar - En show och mässa med musik ur Jesus Christ Superstar

Under våren 2019 genomfördes ett storslaget projekt i Masthuggskyrkan som utmynnande i en kombinerad mässa och dansteatersångshow.

Barn på körövning.

Stars & småstjärnorna

I Oscar Fredriks kyrka finns två barnkörer för barn från åk 2 till 6. Sjung med oss!

Äventyret

Rolig och kreativ grupp för barn i årskurs 2-3. Välkommen till Äventyret i Masthuggskyrkan!