Öppen lekskola i Masthuggskyrkans annex

LEKskolan i Masthuggskyrkan tar en paus. Öppna förskolan i Kungsladugårdskyrkan och i Oscar fredriks kyrkan är öppna som vanligt.

LEKskolan i Masthuggskyrkan har tagit en paus.

Vid frågor kontakta Joakim Thoresson.

 

Kontakt

Joakim  Thoresson

Joakim Thoresson

Masthuggs församling

Präst

Öppna förskolor i närliggande församlingar