Musik och körer

I Masthuggs församling har vi ett växande körarbete och ett brett utbyte av musikgudstjänster och konserter.

Konsertprogram

Välkommen till konsert i Masthuggskyrkan! Fri entré.

Barn på körövning.

Stars & Stjärnorna

I Oscar Fredriks kyrka finns två barnkörer för barn från åk 1 till 6. Sjung med oss!

Masthuggets Popkör

Framträder ofta med ett kompband på konserterna, men även i ett mer avskalat format på gudstjänst.

Gruppbild av kören Tornsalt i Masthuggskyrkan.

Kören TornSalt

Damkören TornSalt en kör för kvinnoröster i olika åldrar.

Masthuggskyrkans Kammarkör

En väletablerad kör i församlingen som samarbetar med professionella musiker och sångare.

Orgel i Masthuggskyrkan

Masthuggskyrkans orgel byggdes ursprungligen 1914, och är den största kyrkorgeln i Göteborgs stift. Här kan du lyssna på hur det mäktiga instrumentet låter!