Foto: Josefin Casteryd / IKON

Ideell medarbetare

Ideellt arbete innebär att du ger av din tid och engagerar dig i något uppdrag som är oavlönad. Man kan göra punktinsatser eller engagera sig för en bestämd period. Välkommen att anmäla ditt intresse som ideell medarbetare i Masthuggskyrkan.

Vad kan man göra?

Det finns olika praktiska saker man kan göra som ideell medarbetare, vad du vill göra bestämmer du. Nedan kan du läsa om de olika grupperna av ideella, men om du vill välja flera saker, eller vara med endast en gång så går det också bra. 

Gudstjänstvärd

Välkomnar besökare vid dörren, dela ut programblad, ta upp kollekt, fixa fika. Den som vill kan läsa texter, be böner, tända tacksägelsesljus, dela ut nattvard, baka till kyrkkaffet m.m.

Konsertvärdar

Välkomnar besökare vid dörren, dela ut programblad, ta emot biljetter och ta upp kollekt när det är aktuellt. Vid större konserter och event arbetar många musiker och medarbetare som behöver hållas mätta och glada för att kunna göra sitt bästa. Var med och möjliggör fina konserter och gudstjänster m.m. och bli evenemangsvärd.

Internationella gruppen

Med avstamp från Svenska kyrkans internationella arbete informera och inspirera församlingsbor om det arbete Svenska kyrkan utför i kris– och katastrofområden och långsiktiga projekt ute i världen. Utrymme finns också för var och ens specialintressen såsom t.ex. hållbarhet, religionsdialog och bistånd.

Intresserad? Eller har eget förslag på ideell insats?