Foto: Ronald Eek

Verksamheter för barn

Kreativa verksamheter som vill väcka nyfikenhet!

Oscar Fredriks och Masthuggs församlingar har barnverksamheterna tillsammans, där några grupper är i Masthuggskyrkan och i Oscar Fredriks församlingshem. Här står barnens kreativitet och nyfikenhet i centrum!

Barnens katedral

En plats där barn kan växa och där deras röster blir hörda.

Upptäckarna

En kreativ grupp för barn i årskurs F-1. Vi ses i Masthuggskyrkan!

Äventyret

Rolig och kreativ grupp för barn i årskurs 2-3. Välkommen till Äventyret i Masthuggskyrkan!

Barn på körövning.

Stars & Stjärnorna

I Oscar Fredriks kyrka finns två barnkörer för barn från åk 1 till 6. Sjung med oss!

Gudstjänster

Det som du bär på - ditt liv, får ta plats i ett större sammanhang av tro och hopp.

Masthuggskyrkan ger plats för barnen

I Masthuggskyrkan har vi en lekkyrka som är anpassad för barnen. En plats för både lek och andakt!

Upptäck Masthuggskyrkan

Utforska kyrkans olika platser med vår bok som guide och hitta dina egna pärlor! Kyrkan är öppen varje dag.

Verksamheter i Oscar Fredriks kyrka

Öppen förskola

Lek, pyssel & prat för alla barn i sällskap av vuxen. Öppet måndag och onsdag. Välkomna!