Verksamheter för barn

Kreativa verksamheter som vill väcka nyfikenhet!

Verksamheter i Masthuggskyrkan

Lekfull och färgglad illustration med bokstäverna STARS.

Stars – den sceniska popkören

Sång och scen för dig som går i årskurs 4–7.

Äventyret

En rolig och kreativ grupp som träffas varje vecka! Verksamhet för barn i åldern 6–10 år.

Gudstjänster

Det som du bär på - ditt liv, får ta plats i ett större sammanhang av tro och hopp.

Masthuggskyrkan ger plats för barnen

I Masthuggskyrkan har vi en lekkyrka som är anpassad för barnen. Under vardagarna kan de komma för att leka och utforska kyrkans värld och på söndagarna när vi firar gudstjänsten bli lekkyrkan en plats för stillhet och tystnad där barnen kan vara en del av andakten för en stund.

Verksamheter i Oscar Fredriks kyrka

Öppen förskola

Välkomna alla barn 0–5 år i sällskap av vuxen.

Musikul och Musikör

Oscar Fredriks har barnkörer för barn från förskoleklass och uppåt.

Babymassage

Spädbarnsmassage ger dig och ditt barn en upplevelse av kontakt, kommunikation, stillhet och välbefinnande.

Föräldrar på egen hand

En mötesplats för familjer där du som förälder valt att få barn på egen hand.

Regnbågsträffar

Öppen mötesplats för regnbågsfamiljer.