Foto: Ronald Eek

Verksamheter för barn

Kreativa verksamheter som vill väcka nyfikenhet!

Verksamheter i Masthuggskyrkan

Café Maggan & Wonderspace

Fika och kreativ tankeverkstad i Masthuggskyrkan för dig som är 10–13 år! Torsdagar kl. 17-19.

Lekfull och färgglad illustration med bokstäverna STARS.

Stars – den sceniska popkören

Sång och scen för dig som går i årskurs 4–7. Anmäl dig på hemsidan!

Äventyret

Två roliga och kreativa grupper som träffas varje vecka! Verksamhet för barn i åldern 6–10 år.

Gudstjänster

Det som du bär på - ditt liv, får ta plats i ett större sammanhang av tro och hopp.

Masthuggskyrkan ger plats för barnen

I Masthuggskyrkan har vi en lekkyrka som är anpassad för barnen. En plats för både lek och andakt!

Verksamheter i Oscar Fredriks kyrka

Öppen förskola

Välkomna alla barn 0–6 år i sällskap av vuxen.

Musikul och Musikör

Oscar Fredriks har barnkörer för barn från förskoleklass och uppåt.

Babymassage

Spädbarnsmassage ger dig och ditt barn en upplevelse av kontakt, kommunikation, stillhet och välbefinnande. Nästa grupp startar 30 mars.